Kategori: zerofrokost

Hvordan skal vi vurdere årets statsbudsjettforslag ut fra IPCCs rapport om konsekvensene av 1,5 graders oppvarming av kloden? Zerofrokost med et solid politikerpanel tok rapporten som utgangspunkt og startet debatten om hvilke tiltak som må til for å sette Norge og verden på en kurs som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader. CICEROs Asbjørn

Read more

Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Samtidig som Norge har vedtatt 20 prosent omsetningskrav for biodrivstoff innen 2020, diskuteres utfordringer knyttet til klimanytte, bærekraft, høye priser og tilgang. ZEROs forum for tungtransport arrangerte tirsdag 28. februar halvdagsseminar om bærekraftig biodrivstoff på Litteraturhuset i

Read more

Byer i hele Norge har ambisiøse mål for å omstille transportsektoren. Bergen skal bli fossilfritt innen 2030. Det er knapt 14 år til, tilsynelatende kort tid, men lenge nok til at samfunnet vil gjennomgå store endringer.   Klimaforum trakk frem eksempler og planer for hvordan nullutslippsteknologi vil innføres i biler, busser og båter. Denne Klimalunsjen

Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

Det var stor interesse for å lære mer om elektrisk lastebil da ZERO inviterte til frokostmøte med produsenten av Norges første ellastebil 14. september. Et førtitalls aktører fra transportbransjen møtte opp og fikk svar på sine spørsmål. Eric Beers fra Hytruck/Emoss i Nederland kom til Oslo i anledning lansering av Norges første elektriske distribusjonslastebil, som de har

Read more

  Det å dele på goder som bolig, verktøy eller bil er etter hvert ikke noe nytt og oppleves av mange som svært nyttig. Når det gjelder det å dele på elbiler kan man attpåtil føye til flere fordeler enn selve delingen og fleksibiliteten det gir. Det frigir mye plass i byen, og man deler

Read more

Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for norsk skog. Reduksjon i klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med videreutvikling av eksisterende og etablering av ny industri. ZERO er opptatt av å realisere klimaløsninger med utgangspunkt i råstoff fra skogen. 27.4 fra kl 12:45-16:00 arrangerer vi halvdagsseminar og viser fram de mest lovende prosjektene for

Read more

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte. Spørsmålene vi skal svare

Read more

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF presenterte Oslo kommunes første planlagte pilotprosjekt for fossilfri anleggsdrift på gårsdagens ZEROfrokost. – På Lambertseter flerbrukshall vil vi benytte fossilfrie anleggsmaskiner, og i samarbeid med den entreprenøren som blir tildelt oppdraget finne hvordan vi kan gjennomføre dette, fortalte Grimsby. Oslo kommune har budsjettert midler til å

Read more

ZEROs frokostseminar om veien videre for Enova ble gjennomført i morgentimene onsdag 16. desember. Her fikk de vel 100 frammøtte deltakerne høre innlegg om scenarioer for nullutslipp fra transportsektoren innen 2030, status og behov for virkemidler for nullutslippskjøretøy, og en gjennomgang av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Møtet endte i debatt

Read more

Frokostmøte onsdag 16. desember Enovas overordnede føringer fra 2017 og årene framover skal behandles i forbindelse med Energimeldingen. Riksrevisjonen har nylig redegjort for myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Rapporten avdekker behov for å samordne virkemiddelbruken, samtidig som det rettes kritikk mot manglende energiresultater som følge av Enovas byggprogrammer. Politikerne har gitt Enova ansvar for

Read more

Lokalpolitiker eller bare interessert i lokalpolitikk? På dag én av Zerokonferansen arrangerer vi frokostseminar for lokalpolitikere i forkant av konferansen i samarbeid med Kommunalbanken og KS. Temaer på agendaen er grønt mulighetsrom i arealpolitikken, effektive transporttiltak,  finansiering av grønne spydspisser, energieffektive bygg og bruk av fornybar energi. Seminaret er fra 08:30 til 09:45 og finner

Read more

Vindkraft – går Norge glipp av en fornybarnæring? ZEROs frokostseminar om vindkraft i Norge viser at temaet engasjerer. Skal vi få mer vindkraft i Norge bør rammebetingelsene harmoniseres med Sverige. Ellers risikerer vi at svenskene stikker av med hovedgevinsten fra elsertifikatmarkedet, ved at mesteparten av verdiskapningen fra fornybarutbyggingen kommer i Sverige. – Selv om Norge

Read more