fbpx
27. mai 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

CCS – veien for å nå et fullskala anlegg innen 2020 legges nå

La oss være fremoverlente på vegne av CCS. Slik åpnet ZEROs Gøril Andreassen Zerofrokost den 27. Mai: Hva nå, CCS? Hvordan kan Norge være en spydspiss i CCS-arbeidet. 

ZERO åpnet selv seminaret med å kreve at det til høsten må lyses ut en konkurranse om statsstøtte til bygging av et fullskala anlegg. I mai leverte Regjeringen revidert statsbudsjett til Stortinget. Der beskrev de kun situasjonen i dag, uten noen retning for fremtiden og hvordan en skal nå deres egne ambisjoner om å få bygd fullskala CO2-håndteringsanlegg innen 2020. Flere aktører som deltok på Zerofrokosten kommenterte også dette. For mer informasjon om ZEROs posisjon og notatet vi tidligere har gitt ut – gå til denne saken.  Et sammendrag av notatet finner du her. 

Etter ZERO sin innledning orienterte Trygve Østmo fra Norsk Industri om deres innspill til regjeringens CCS-strategi, Per Brevik fra Norcem og Lisa Winther fra Shell om deres CCS-prosjekter. Norsk Industri sendte sine innspill til Regjeringen tidligere i mai. Hovedtråden i deres innspill går på at Norge må bidra til å få kostnadene ned ved å bygge fullskala CO2-håndtering og å bygge en verdikjede for fangst, transport og lager og der alle leddene i kjeden ivaretas.

Med Østmos innledning som bakteppe viste Per Brevik frem forskjellige fangst-teknologier Norcem tester på deres sementfabrikk i Brevik, i. Norcem har som mål at betongproduktene deres skal ha null utslipp i livsløpet. Shell, ved Lisa Winther, presenterte flere prosjekter der de prøver ut CCS, deriblant gasskraftverket Peterhead som er med i den britiske konkurransen. Hun presiserte at det er nødvendig med statlig støtte for å sette i gang teknologiutviklingen, før den kan rulles ut.

Trygve Østmoe, Norsk Industri
Trygve Østmoe, Norsk Industri

Ledet av Gøril Andreassen ble den politiske debatten i etterkant av innledningene preget av en diskusjon om hva som er veien videre for Norges CCS-innsats. Tina Bru (Høyre), Heikki Holmås (Sosialistisk Venstreparti), Rasmus Hansson (Miljøpartiet de Grønne) og Ola Elvestuen (Venstre) var alle enige om at konkurranse-innspillet til ZERO er interessant og må følges opp. – Det er ikke viljen det står på, forsikret Ola Elvestuen forsamlingen. Det var også enighet om at hvordan en konkurranse skal innrettes må utredes nå, slik at en sikrer en fornuftig insentivstruktur og risikofordeling.

Det var allikevel noe uenighet om hvordan en slik konkurranse skal innrettes. Tina Bru mente at man må ha et europeisk perspektiv, og muligens gå utenfor norske grenser for å se hvor det virkelig kan monne å gjennomføre et CCS-anlegg. Heikki Holmås var ikke like overbevist om at det utelukkende er en god idé.

Avslutningsvis kom Holmås med en oppfordring til Regjeringen: Vi er på et kritisk punkt for CCS-satsningen i Norge. Regjeringen må lande prosessen videre nå, ellers kan vi risikere at ambisjonene om et fullskala CO2-håndteringsanlegg ikke blir gjennomført. Tina Bru hadde også forventninger til Regjeringen: Hovedfokuset må være å få et fullskala anlegg realisert. Jeg forventer at det kommer CCS-strategi fra Regjeringen i Statsbudsjettet for 2015, konkluderte Bru.