fbpx
4. november 2022

CO₂-fjerning i Norden

CO₂-fjerning er et nøkkelelement for å nå klimamålene, skrev FNs Klimapanel i sin sjette hovedrapport. 25. oktober arrangerte ZERO og Skift et webinar om CO₂-fjerning på nordisk nivå.

Målet med webinaret var å fremheve ulike prosjekter og politiske prosesser i de nordiske landene. 

Pilotprosjekter i Norden

Professor Anders Lyngfelt fra Chalmers universitet åpnet med å vise at det er stort potensiale for CO₂-fjerning i Norden, og vi ser allerede mange pågående prosjekter gjennom hele verdikjeden i Norden, fra fangst til transport og lagring.

I Norge bygges det ut infrastruktur for CO₂-lagring på norsk kontinentalsokkel. Fra 2024 skal  Northern Lights lagre CO₂ fra flere europeiske land i blant annet forlatte oljebrønner  flere kilometer under havbunnen i Nordsjøen. På Island skal selskapet Carbfix lagre CO₂ ved å injisere CO₂ i porøs stein, der en kjemisk reaksjon fører til at det mineraliseres. 

Mikkel Krogsgaard Niss presenterte C4, et klynge for fangst- og lagring av CO₂ fra utslippspunkter i Danmark. Prosjektet er ett av flere som utreder mulighetene for karbonfangst. Med utslipp av biogen opprinnelse kan dette realisere CO2-fjerning. 

– Mangler ikke prosjekter

– Det er ikke mangel på spennende prosjekter. Det viktigste nå er å finne en måte å finansiere dem på, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

Det finske selskapet Puro Earth tilbyr et marked  for kjøp og salg av klimakreditter basert på CO2-fjerning. Noen prosjekter er realisert , men flere   er fremdeles under planlegging på grunn av manglende finansiering, sier Arnaud Defrance, visepresident for finansieringsløsninger i Puro Earth. 

– EU og det frivillige markedet er viktige drivere, men gir ikke nok forutsigbarhet for å sikre tilstrekkelige investeringer, sier Martine Mørk, rådgiver i ZERO. – Vi er avhengige av nasjonal politikk. 

Nasjonal politikk

Flere land i Norden utvikler politikk for  CO₂-fjerning, der Sverige har  kommet lengst i å utvikle rammebetingelser. Karolina Unger fra Climpo fortalte om Sveriges planer for  omvendte auksjoner, en statlig ordning for å finansiere Bio-CCS (BECCS). Nå må de andre nordiske landene komme på banen med finansieringsløsninger.

Avslutningsvis ledet  Post-Melbye en samtale med Bjørn Haugland, CEO i Skift  og Tuuli Kaskinen, CEO i CLC. Her ble det presisert at vi har mye å lære av hverandre, og ikke minst at det er rom for samarbeid for å effektivisere og bygge opp verdikjeder. Særlig viktig er utbygging av en felles infrastruktur for transport og lagring av CO₂.

Se direktestrøm fra webinaret her: