image (8)Løsningene eksisterer, og er på vei. På første møte i Forum for fornybar transport var det elektrifisering som sto på agendaen. Her fikk et fullstappet kulturhus en gjennomgang av løsninger for elektrifisering av transporten, hvor hele verdikjeden, fra batteri og infrastruktur til ferdige kjøretøy ble presentert.

 

Elbusser er lønnsomt

Siemens og Volvo lanserte en rykende fersk studie som viser at elbusser ikke bare er bra for klima og luftkvalitet, men også svært lønnsomt.

Ruter, som allerede for to år siden kunngjorde at de ville kjøpe inn 60 elbusser, forklarte at de er i en beslutningsprosess på når og hvor elbusser skal komme på plass.

– Vi har sett på egnede og ønskede løsninger. En tredjedel av bussene skal bli elektriske innen 2025, sa Jon Stenslet fra Ruter

Det er likevel mange brikker som må på plass før elbussene rulles ut for fullt.

– Det tar tid å få på plass gode planer for dette. Skal vi ta unna for, og samtidig opprettholde vekst må det være et skikkelig tilbud før vi trykker på den røde knappen, sa Stenslet.

Infrastruktur

I tillegg er det også en utfordring å få avklart hvem som skal eie infrastrukturen for elbusser, ettersom lade-infrastrukturen har lengre levetid enn operatørkontraktene.

Her kom Oslo Sporveier på banen. De er et heleid kommunalt aksjeselskap, med betydelig kompetanse på elektrisk infrastruktur, ettersom de driver infrastrukturen for trikk og t-bane i dag.

– Vi har lang erfaring med elektrisk infrastruktur og er klare for å ta ansvar også for elbusser, sa Steinar Skjerdingstad fra Oslo Sporveier.

 

Varetransport på strøm

Eric Beers fra Hytruck i Nederland, som skal levere Norges første ellastebil på bestilling fra Asko, presenterte Hytrucks erfaringer så langt.  Tross høyere innkjøpspris på selve lastebilen, er det store besparelser i drift fordi elmotoren er betydelig mer effektiv enn dieselmotoren.

De har allerede levert el-lastebiler i Amsterdam, som så langt også har vist seg å ha lavere vedlikeholdskostnader.

 

Søk om støtte

Enova, som i fjor overtok ansvaret for støtteordningen til transport, oppfordret alle med spennende prosjekter til å ta kontakt.

– Vi gir 3 milliarder i året i investeringsstøtte, og kan redusere risikoen ved å gå foran. Ikke nøl med å kontakte oss, sa Petter Hersleth fra Enova.

 

Presentasjoner (pdf):