fbpx
31. oktober 2019

Dette er de topp tre nominerte til Næringslivets klimapris 2019

Nå har juryen kåret de topp tre nominerte til Næringslivets klimapris 2019! Vinneren kåres på Zerokonferansen 6. november. De tre er:

Plug

Plug er nominert for sitt nybrottsarbeid og etablering av forretningsmodell for utbygging av landstrøminfrastruktur for elektrifisering av sjøtransporten. Plug er et samarbeid mellom BKK og Bergen Havn for å utvikle, bygge og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi, herunder en fullelektrifisering av Bergen havn. Der er det allerede bygget landstrømanlegg på de fleste av byens kaier. I tillegg bygger de nå Europas største landstrømanlegg for cruise som skal settes i drift i 2020, med en investering på 120 millioner kroner. De er også pådriver for etablering av landstrøminfrastruktur i flere havner, og skal bygge landstrømanlegg for cruise sammen med Ålesund Havn. Til nå har det manglet aktører som vil utvikle og utnytte kompetanse om landstrøm på tvers av havnene. Det er nødvendig for å holde kostnadene nede og tempoet oppe i elektrifiseringen av sjøtransporten, som står foran store investeringer. Her tar Plug og eierne BKK og Bergen Havn en ledende rolle.

ROCKWOOL

ROCKWOOL er nominert til å elektrifisere sin steinullfabrikk i Moss. Fra å bruke koks i produksjonen vil ROCKWOOL nå installere en ny elektrisk ovn. Et stort CO2-utslipp i Norge vil da bli redusert med 80 prosent. Det nye anlegget vil også redusere avfallet til deponi med 95 prosent og legger til rette for å ta i bruk resirkulert steinull i ny produksjon. ROCKWOOL-teknologi som blir prøvd i Norge vil inspirere til videre utvikling i selskapets globale produksjonsvirksomhet. Prosjektet er et viktig skritt for ROCKWOOL i det kontinuerlige arbeidet med å redusere karbonintensiteten i sine produksjonsprosesser.

Veidekke

Veidekke har som Norges største entreprenør over lang tid jobbet med å få ned klimafotavtrykket i sine prosjekter. Ved byggingen av veistrekningen Arnkværn – Moelv har Veidekke kommet med løsninger som har redusert CO2 utslippene med 40 prosent fra bygging og planlagt for 75 prosent CO2 reduksjon ved drift av veien. Veidekke har også gått foran i produksjon av mer klimaeffektiv asfalt hvor man har byttet ut petroleumsgass (LPG) med trepellets til oppvarming i produksjonen. Dette har kuttet utslippene med 90 prosent. Veidekke har også gått foran i arbeidet med fossilfri anleggsplass.

Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU, og ZERO, og deles i år ut for 6. gang. Les mer om prisen her.