fbpx
31. august 2019

Dette er næringslivets klimabrøl

Ni år etter at ZERO utfordret byggebransjen på Zerokonferansen til å bygge et plusshus i Norge, er Powerhouse Brattørkaia offisielt åpnet! Med 3000 kvadratmeter solcellepanel og sitt karakteristiske hull i taket, er dette et av verdens mest miljøvennlige bygg. Det forsyner både seg selv, naboene og byens elbusser med strøm.

Zerokonferansen tar vi for oss dette temaet i programpunktet «Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften til norsk byggenæring?» som finner sted på dag én av konferansen, 6. november. Les mer her!

Bygg står for 40 prosent av energibruk, 40 prosent av klimagassutslippene og 40 prosent av verdens avfallsproduksjon. Powerhouse Brattørkaia er et resultat av samarbeid mellom aktørene Entra, Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Miljøstiftelsen ZERO. Målet for samarbeidet har vært å skape verdens mest miljøvennlige bygg gjennom innovasjon og samarbeid.

– Dette er et bygg som vil produsere mer energi enn det bruker gjennom hele livsløpet. Solcellene på Powerhouse Brattørkaia vil produsere så mye energi at det kan forsyne både byggene rundt seg, elbussene i Trondheim og elbåter med strøm, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Eget mikronett

Powerhouse Brattørkaia er det første plusshuset i Norge med eget mikronett. Det er etablert på Brattørkaia i et prosjekt kalt «storskalademonstrasjon av fremtidens energisystemer». Bygget produserer rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygningen selv bruker
til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.

– Det her er ikke bare en praktisk løsning på et praktisk problem. Det handler også om lederskap i klimaarbeidet. Skal vi få til omfattende samfunnsendring, så kan ikke Stortinget vedta det i et vakuum. Vi trenger lederskap på alle arenaer! Powerhouse Brattørkaia er næringslivets klimabrøl, legger Holm til.

Fredag 30. august ble Powerhouse Brattørkaia offisielt åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Sonja Horn, administrerende direktør i Entra. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

Verdens nordligste plusshus

Powerhouse Brattørkaia er verdens nordligste plusshus, i tillegg til å være det aller første og største nybygde Powerhouse.

– Det er helt klart at dette plusshus-prosjektet, som i tillegg ligger så langt nord, har åpnet mange øyne, forteller Holm.

Det ENOVA-støttede prosjektet har en åpning i taket for å kunne ta imot så mye naturlig lys som mulig. Bygget utnytter også sjøvann fra Trondheimsfjorden til kjøling og oppvarming.