Støtt vårt arbeid

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den største samfunnsutfordringen verden står ovenfor. 

Vi arbeider for å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger. Dette arbeidet ser vi på som nødvendig for å få til det grønne skiftet.
Økonomiske bidrag fra engasjerte støttespillere og enkeltmennesker er avgjørende for å fortsette arbeidet. Tusen takk for at du også bryr deg om et moderne samfunn der menneskelig aktivitet ikke skader klimaet.

Slik støtter du ZERO

Du kan enten bruke donasjonsløsningen nedenfor eller sende støtte over Vipps ved å bruke Vipps-nummer 20625.

kr.
Personal Info

Donation Total: 50 kr.

VÅRE STØTTESPILLERE