19. mai 2016

Elbildeling  – et klimapolitisk kinderegg

Frokostmøte bildeling 1

 

Det å dele på goder som bolig, verktøy eller bil er etter hvert ikke noe nytt og oppleves av mange som svært nyttig. Når det gjelder det å dele på elbiler kan man attpåtil føye til flere fordeler enn selve delingen og fleksibiliteten det gir. Det frigir mye plass i byen, og man deler ikke minst på en fossilfri form for transport.

Aspelin Ramm, Hertz BilPool og ZERO har i prosjektet “Elbildeling, en del av bolig- og områdeutvikling” sett på hvordan flåter med elektriske biler på deling kan bli et attraktivt tilbud til borettslag og sameier.

Resultatet ble presentert på et frokostmøte torsdag 19.mai som samlet et bredt spekter av relevante aktører.

Prosjektet har tilbudt elbiler på deling blant annet på Vulkan og Enerhaugen. Og i disse områdene har bruken av elbiler økt med 20% siden november, kunne Eivind Thorne fra Hertz BilPool fortelle 
En bil på deling erstatter 14 private fossilbiler og folk har gått fra å kun hente elbil hjemme til å utvide radiusen for hvor de plukker opp bil. Deleordningen oppleves som frihetsskapende og som et bærekraftig supplement. For noen blir elbildelingen en erstatning for det å eie bil. Og for mange barnefamiler en god erstatning for bil nr. 2
Utfordringen har blant annet vært å finne gode parkeringsmuligheter og hvem som skal betale og tilby strøm til ladestasjonene. Prosjektet har dog vist at konseptet elbildeling har stort potensiale. Og at tilgang på elbil på deling, i kombinasjon med god informasjon om muligheter og utfordringer med elbil framfor fossillbil, har ført til økt bruk.

Axel E. Bentsen fra Urban Infrastruktur AS var på vegne av Oslo Bysykkel  svært optimistisk med tanke på hvordan tilgang til elbil og sykkel i delesystemer kan utfylle hverandre og sammen øke klimavennlig mobilitet. Oslo Bysykkel har eksistert i 13 år og har nå visjoner om å «gjøre mer ut av det». Forbedret infrastruktur, flere sykler og mer personlig informasjon vil øke bruken som allerede i dag er på 14.5 turer pr sykkel pr dag. Ambisjonen er at leveringsbilene skal være fossilfrie, å erstatte drosjebruk og å bidra til smartere byutvikling gjennom erfaringene fra bysykkelordningen.

Ruter er helt på linje når det gjelder det mer utvidede mobilitetsbegrepet. I stedet for å snakke om kollektivtrafikk, er de opptatt av hvordan også sykkel og gange, deling og ladesystemer, vil kunne ta veksten i persontrafikken. Ola Skar pekte også på at bilens rolle endrer seg; man vil benytte seg av dens fleksibilitet men uten å måtte eie bil selv. Om man da kan dele på elbiler, er det en svært god løsning. Selv har Ruter som kjent som mål å være fullt ut fossilfrie innen 2020, blant annet ved innføring av elbusser.

Elbildeling er nok jokeren for et utslippsfrittt transportsystem  sa rådgiver i ZERO, Ingvild Kilen Rørholt og åpnet for en samtale mellom byrådsekretær for Byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG) og Miljøansvarlig i Aspelin Ramm, Isak Oksvold.  Samtalen viste at regulering av arealer i retning av klimavennlig bruk, er essensielt for å nå Oslos egne klimamål.

Oksvold påpekte at det blir merkelig å bygge mange nye parkeringsplasser når vi skal gå over til noe helt annet enn en stor bilpark. Reinvang, og byrådet, jobber da også frem en ny parkeringsnorm for Oslo nå i disse dager. Her er det bare å komme med innspill sa Reinvang. Han utfordret innbyggerne til å komme med gode løsninger og argumenter, så skulle de nok senke parkerinskravet. Noe ZERO håper å se i den nye p-normen.

Begge var enige i at nye områder og bygg må planlegges for utslippsfri og framtidsrettet mobilitet. Boligbygging med nærhet til kollektivtrafikk, elbildeling, og bysykkel – vil nok øke verdien av slike områder. Dette, og det at folk vil kunne spare investering i kjøp av bil, og årsavgifter er gode nyheter for de fleste.
Reinvang kunne love fokus på regulering for deling og økt mobilitet, samt å legge til rette for og kreve dette hos utviklere fremover.

Presentasjoner:

Hertz, Eivind Thorne

Ruter Ola Skar

ZERO, Ingvild Kilen Rørholt