fbpx
4. juni 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Elektrisk proveny-hodebry

Fallende proveny fra bilavgifter blir en stadig større utfordring for staten, slik DN har påpekt på lederplass i forbindelse med revidert budsjett.

Skrevet av: Marius Holm, leder i ZERO og Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO

Målet om at hele nybilsalget skal være nullutslippsbiler innen 2025 er forankret i Stortinget, og bekreftet i Granavolden-plattformen. Norge leder an i elbil-utrullingen internasjonalt, men fortsatt er salget av fossilbiler høyt. Veien mot 100% elektrisk eller hydrogen i nybilsalg krever fortsatt stødig styring og sterk virkemiddelbruk. Dagens virkemidler er effektive, og ser ut til å gi elbilene en markedsandel på rundt 50% i 2019. Men økende elbilandel gir store inntektstap for staten, som vil øke ytterligere om ikke virkemidlene justeres.

Regjeringen er dedikert til elbilmålet, men er også motvillige til å øke bilrelaterte avgifter. Dette skaper hodepine for finanspolitikerne. Fra 2008 til 2018 har provenyet fra engangsavgiften på nye biler sunket med om lag 6 milliarder kroner. Mye av dette skyldes elbil, men reduserte avgifter på fossilbiler har bidratt mest.

Dersom engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler hadde vært den samme i 2018 som i 2008, ville det gitt om lag 5 mrd mer i skatteinntekter. De reduserte avgiftene på fossilbil reduserer handlingsrommet for å “normalisere” rammevilkårene for elbil og samtidig nå målet om å stanse salget av fossilbiler.

Granavolden slår prisverdig fast at elbilfordelene, inklusive momsfritaket skal videreføres ut stortingsperioden. Dersom en gradvis innføring av moms på elbil etter 2021 skal være forenlig med å øke markedsandelen raskest mulig, må avgiftene på nye forurensende biler trappes gradvis opp, i hvert eneste statsbudsjett. Denne opptrappingen burde ha startet for lenge siden, men bør i hvert fall komme i neste statsbudsjett. Stadig lavere avgift på bilene vi er enige om å bli kvitt, gjør det vanskeligere og dyrere enn nødvendig å bli kvitt dem.

ZEROs oppskrift for en økonomisk sunn og effektiv omstilling til elektriske og hydrogendrevne biler, er ikke veldig vanskelig;

  • Øk avgiften på nye forurensende biler, litt hvert år.
  • La elbil gradvis betale mer bompenger, men la grensen på halv sats vare mange år.
  • Innfør moms gradvis etter 2021. Elbilers konkurransekraft opprettholdes av tilsvarende avgiftsøkning på fossilbiler.
  • Utred veiprising, som et langsiktig alternativ til veibruksavgift på drivstoff og bompenger. Veiprising kan utformes mer rettferdig enn dagens avgiftssystem, og åpne for fornuftig differensiering mellom feks by og land.
  • Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten, og uten at elbilpolitikken havner i konflikt med andre samferdselspolitiske mål.