24. august 2016

El-gravemaskiner inn i avfallsbransjen

Under bærekraftfestivalen fikk Marius Holm prøvekjøre en el-gravemaskin.

– Skal Norge møte sine forpliktelser i klimaavtalen er vi avhengig av mer miljøvennlig teknologi. Elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, sier  Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

Anleggsmaskiner står eksempelvis for 16 prosent av klimagassutslippene i Oslo.

Gravemaskiner og annen tungtransport basert på strøm er utslippsfritt, gir mindre lokal forurensing og bråker betydelig mindre enn andre kjøretøy.

– Første el-gravemaskin i avfallsbransjen

Den elektriske gravemakina som ble vist fram under bærekraftsfestivalen i Hurdal er eid av avfallselskapet Ragn-Sells, som er først ut i bransjen til å ta i bruk denne teknologien.  Avfallsbransjen har lenge hatt et dårlig rykte, og mange forbinder bransjen med klimagassutslipp og tunge, forurensende kjøretøy. Dette er nå i ferd med å snu. Fra å bli sett på som gammeldags og forurensende ser stadig flere verdiene som ligger i avfall.

– Potensialet som ligger i avfallsbransjen er enormt og vi må bidra til å gjøre avfall til en ressurs. Avfallet må flyttes oppover i verdikjeden og gå fra deponi til økt gjenvinning og gjenbruk. Teknologimulighetene på området må utnyttes, og Ragn-Sells’ satsing på elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på dette, sier Holm.