fbpx
22. februar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Enighet i EU om krav til CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

MAN elektrisk lastebil. Foto: VW Truck and Bus

EU-rådet og EU-parlamentet kom denne uken til enighet om nye regler for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.  – Et skritt i riktig retning for transportsektoren, men altfor lite i forhold til behovet, sier Christine Holtan Bøgh i ZERO.

De nye reglene skal sikre at alle nye lastebiler fra 2025 til 2029 i gjennomsnitt skal ha et CO2-utslipp som ligger 15 prosent lavere enn 2019-gjennomsnittet, samt at to prosent av solgte lastebiler skal være lav- eller nullutslipp. Fra 2030 strammes kravene ytterligere inn, da skal snittet reduseres med 30 prosent i forhold til 2019-utslippene. Lastebilprodusenter som ikke klarer å nå disse målene, vil bli straffet med økonomiske sanksjoner.

– Det er en forutsetning for å nå klimamålene at det gjøres noe med tungtransportens økende CO2-utslipp. Derfor er det positivt at det nå tegner seg enighet i EU om å stramme inn på kravene til tunge kjøretøy. Samtidig er dette langt unna det som trengs for å minst halvere klimagassutslippene innen 2030, og på den måten holde oss under 1,5 graders global oppvarming, som EU er forpliktet til, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig transport i miljøstiftelsen ZERO.

Nullutslipps-mål forankret i regjeringserklæring
– Det er nullutslipp som er målet, også innen nyttetransporten. Regjeringen presiserer i Granavolden-erklæringen målet om at alle tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av alle nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030.  Det kreves kraftfulle virkemidler for å få dette til, og selv om EU nå gradvis strammer inn på kravene overfor produsentene må det sørges for at nye drivlinjer kan bli konkurransedyktige i markedet raskt, sier Bøgh og fortsetter:

– Norge er et foregangsland på nye løsninger for personbiler og nå trenger vi en real storsatsing som sikrer et høyre tempo i utskiftingen av kjøretøy også i tungtransporten. Teknologien for det er tilgjengelig idag og det vi trenger er at de etablerte produsentene satser tungt på nullutslippsteknologier. Vi kunne hatt flere nullutslippskjøretøy i nyttetransporten på veiene allerede dersom det hadde vært på plass en bedre kombinasjon av strengere krav og gode insitamenter.

Satsing på infrastruktur og fornybare drivstoff
ZERO har over lengre tid samarbeidet med store aktører i næringslivet for å få på plass virkemidler som funker for næringstransporten. Etablering av et fond for næringslivet som sikrer raskere introduksjon av ny teknologi må på plass raskt. I tillegg trengs storstilt satsing på infrastruktur for fornybare drivstoff og langsiktige fordeler for utslippsfrie kjøretøy i bomringer og ved bruk av infrastrukturen.

– Den første Volvo el-lastebilen er nylig levert til kunde i Sverige. I løpet av de neste to årene så vil det skje en stor endring på dette markedet med mange leverandører som kommer med utslippsfrie modeller. ZERO tror vi kan se den sammen utviklingen som for elbil i Norge hvor endringene skjer langt raskere enn mange hadde trodd. Det vil både medføre at disse nye EU-målene kommer til å bli utdatert raskt men det medfører også at det i forkant må være infrastruktur på plass for nye drivstoff og energityper til kjøretøyene.

– De nye kravene fra EU kan forhåpentligvis være med på å dytte på utviklingen nå slik alle produsentene kommer igang med å produsere utslippsfrie lastebiler. Men dersom klimamålene faktisk skal nås i tide må det sterkere lut til.