fbpx
1. februar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Enova med viktig klimasatsing for industrien

Enova lanserte på Enovakonferansen 30. januar en ny satsing på energi og klima i industrien.

Satsingen skal bidra til å realisere prosessindustriens veikart og mål om nullutslipp innen 2050. For å få til dette vil Enova prioritere utvalgte, tematiske satsingsområder. Lanseringen er et viktig klimapolitisk grep, og i tråd med ZEROs forslag til virkemidler.
De første satsingsområdene er innen spillvarmeutnyttelse, utfasing av fossile energibærere og landstrøm til oppdrettsanlegg. Enova inviterer markedet og industrien til å spille inn nødvendige områder framover. ZERO foreslår at andre satsinger framover kan være fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien, hydrogen og biomasse i petrokjemisk industri, og ny teknologi i aluminiumsproduksjon.

I tillegg vil vi oppfordre Ola Elvestuen til å gå i dialog med de internasjonale sjefene innen prosessindustrien. Vi trenger et engasjement på toppnivå for å drive frem nye klimaløsninger, hos globale industriaktører som for eksempel Eramet, Elkem, Heidelberg og Alcoa. Globalt står industrien for drøyt 20% av de globale klimagassutslippene, og FN mfl har påpekt at vi ligger bakpå med gode løsninger.

ZERO har lenge pekt på behovet for slike tematiske teknologisatsninger, og mener dette er et viktig skritt for å realisere de nødvendige teknologiutviklingsløpene i industrien. Prosjektene kan bane vei for nye teknologier og løsninger som kan bidra til store utslippskutt globalt.

I vår rapport Seks grep for teknologiskift i industrien fra 2017, peker vi blant annet på at en strategisk satsing på ambisiøse og langsiktige teknologiutviklingsløp er en forutsetning for å realisere utslippsreduksjonene i prosessindustriens veikart. Enova er det viktigste virkemiddelet for omstilling i industrien, og er godt rustet for å bidra til de nødvendige løftene i norsk industri framover.