fbpx
28. november 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Enova øker hydrogen-tempoet

I dag kom nyheten at Enova gir Uno-X Hydrogen støtte til å etablere fire nye fyllestasjoner for hydrogen. To nye stasjoner i Trondheim, en i Fredrikstad og en mobil fyllestasjon.

Signaleffekten av denne satsingen er svært viktig. ZERO har lenge jobbet for at myndighetene skal støtte etableringen av et grunnleggende fyllestasjonsnettverk for hydrogen i Sør-Norge. Med stasjonene i Åsane, Sandvika og på Hvam, den planlagte stasjonen i Ås, og støtte til fire nye stasjoner begynner nettverket å komme på plass. Nyhetene er viktig med tanke på å nå Stortingets mål om at 100 % av nybilsalget av personbiler skal utgjøres av utslippsfrie modeller fra 2025.

– Enova øker nå tempoet. Jeg tar dette som et signal om at etablering av fyllstasjoner nå skal forseres med tanke på å legge til rette for å nå 2025-målet. Jeg vil også gratulere Uno-X Hydrogen med støtten, og er trygg på at de vil løse oppdraget på en god måte, sier Sindre Østby Stub, rådgiver for hydrogen i miljøstiftelsen ZERO.


Hydrogenbiler i kombinasjon med batterielektriske biler

– Hydrogenbilen har andre fordeler enn batteribilen. Kjører man langt, har tung last eller er avhengig av kort fylletid for energi, er hydrogenbilen en perfekt erstatning for bensin- eller dieselbilen, sier Sindre Østby Stub.

Samtidig gir den lave fylletiden og rekkevidden det mulig å i større grad bruke nullutslippsbil for de som ikke har tilgang på hjemmelading, for eksempel de som er avhengig av gateparkering eller fellesparkering i borettslag. Det samme gjelder de som har svært høy brukstid på bilene, som for eksempel taxieiere. Noen få hydrogenstasjoner kan dekke svært mange av disse brukernes behov. Mens utviklingen av elbiler kunne skje med hjemmelading, er hydrogenbiler avhengige av nettverk av hydrogenfyllestasjoner, ikke ulikt dagens nettverk av bensinstasjoner.

– ZERO mener det må etableres 30 stasjoner innen 2025, og 20 stasjoner må på plass så raskt som mulig. Dette vil være et grunnleggende nettverk som gjør det sømløst å kjøre med hydrogenbil i Sør-Norge. Enova bør de kommende årene strekke seg etter å komme opp i dette antallet fyllestasjoner, sier Stub.

Et samspill mellom hydrogen- og batterielektriske biler gir kunder større valgfrihet når bensin- og dieselbiler skal fases helt ut fra 2025.

 

Hydrogenbiler er bare starten på hydrogen som klimaløsning i transportsektoren

Hydrogen har sitt naturlig fortrinn i langdistanse landtransport, skipsfart og fly, der vektfordelen relativt til batterier blir betydelig. Mange tar derfor til orde for å «reservere» hydrogen til dette markedet, og la batterier være eneste løsning for personbiler.

– Men vi må huske på at produksjonskostnadene faller for brenselceller, hydrogentanker og fyllestasjoner med økende volum, som for alle industrivarer. Alle bruksområder av hydrogenteknologi vil derfor dra nytte av billigere utstyr, personbil så vel som lastebil og skip. En satsing på hydrogen i personbilmarkedet gir derfor ringvirkninger utover reduksjonen i klimagassutslipp fra hydrogenbilene. Hydrogenbilen er rett og slett en viktig byggestein for å ta i bruk utslippsfritt hydrogen i hele transportsektoren, sier Stub.

Du kan lese mer om tildeling hos Enova

For mer informasjon om ZEROs arbeid med hydrogen, kontakt rådgiver Sindre Østby Stub