fbpx
10. desember 2019

Er det mulig å fly litt grønnere?

Flytrafikk står for to prosent av verdens klimagassutslipp, og andelen vokser. Men det å fly gjør det mulig å komme seg lett til familie og venner andre steder i verden, bli kjent med nye kulturer, dra på møter eller konferanser, eller bare reise hjem til jul i Nord-Norge. Så hva gjør vi da?

Hvordan skal vi forholde oss til flysektoren i den fornybare og utslippsfrie verden vi er på vei mot? Skal vi alle gjøre som Greta Thunberg, aldri mer fly, eller skal vi alle fortsette som før og finne gode argumenter for oss selv for å fortsette å fly?

Det er ikke lett, men heldigvis har vi flere handlingsalternativer. Fra 01.01. 2020 vil 0,5 prosent av alt flydrivstoff i Norge være bærekraftig biodrivstoff uten palmeolje. Det er en begynnelse. Men hva med de resterende 99,5 prosentene?

SAS, som første flyselskap i Norden, gjør det nå mulig for deg som forbruker å kjøpe biodrivstoff som dekker din reise, hvis du går med på et pristillegg. Da kan du fly fornybart de gangene du må, og være med å skape et marked for mer fornybart drivstoff i flysektoren.

Bare i de to månedene dette har vært mulig har norske flyreisende kjøpt 60 tonn biodrivstoff. Her bør også de andre flyselskapene følge etter.

Luftfartens plass i vår utslippsfrie og fornybare fremtid avhenger av at vi klarer å kutte utslippene fra denne sektoren gjennom å elektrifisere flyene, skifte ut fossilt med fornybart drivstoff og stoppe veksten i flytrafikken globalt. KLM har også gått til det skrittet å bytte ut en av sine daglige avganger med tog mellom Brussel og Amsterdam. I Sverige har innenriksflyvninger gått ned med fem prosent, noe som er positivt.

I Norge bør vi se de første helelektriske flyene med færre seter på kortere strekninger i kommersiell drift i Norge senest 2025, og innen 2040 skal all innenriks luftfart elektrifiseres. Men for å kutte alle utslipp er vi helt avhengige av både bærekraftig biodrivstoff og å kutte unødvendige flyreiser. Mens vi venter på at innblandingskravet skal gå opp, kan vi selv og firmaene vi jobber i gå inn for å kjøpe biodrivstoff til de flyturene vi må ta. SAS har gitt oss en påvirkningsmulighet vi og arbeidsplassene våre bør omfavne og benytte oss av.

Slik kan vi få ned utslippene fra arbeidsplassen vår, våre egen reiser og luftfarten.