fbpx
23. mai 2022

Er du vår nye fagansvarlige for sirkulær økonomi?

Vi søker deg som vil bidra til gjennomslag for nye klimaløsninger gjennom å arbeide frem gode analyser og forslag til ny klimapolitikk. Som fagansvarlig for sirkulær økonomi vil du lede ZEROs arbeid for bærekraftig materialbruk i emballasje, bygg, anlegg og andre deler av sirkulærøkonomien som også kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser.

Søknadsfrist 13. juni. Send CV og søknad til: fagsoknad@zero.no

Dine arbeidsoppgaver

Du vil være faglig ansvarlig for ZEROs arbeid med å realisere utslippskutt fra materialbruk og verdikjeder innenfor utslippstunge sektorer som transport, bygg og anlegg. Du vil jobbe for å redusere miljøbelastningen gjennom sirkulære løsninger, og tydeliggjøre sammenheng mellom klimakutt og sirkulær økonomi. Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til politiske virkemidler, men også jobbe tett opp mot beslutningtakere i næringslivet.

Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier, komme med virkemiddelforslag og presentere disse for beslutningstakere i politikk og næringsliv. Du vil også delta i dialoger i relevante nettverk, og holde deg helt oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil skje i samarbeid med fagrådgivere og andre fagansvarlige hos ZERO.

Dine egenskaper

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til miljø- og/eller klimafeltet. 
 • Du bør ha minst noen år relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. 
 • Et godt nettverk i din bransje vil være et pluss. 
 • Du er selvstendig, idérik, grundig, og har gjennomføringsevne.
 • Du liker å holde presentasjoner og snakke med media.

Vi kan tilby

 • Variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø, i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Du vil få mulighet til å være med og skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger, og bidra til å  utvikle hvordan ZERO arbeider med ulike satsinger og prosjekter.
 • Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.
 • Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef:
Stig Schjølset på stig.schjolset@zero.no eller telefon 90560459.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no.
Søknadsfrist mandag 13. juni, men søknader vil bli behandlet fortløpende.