fbpx
9. september 2021

Er du vår nye fagrådgiver?

ZERO søker deg som vil bidra til gjennomslag for nye klimaløsninger gjennom å arbeide frem gode analyser og forslag til ny klimapolitikk. Vi søker en nysgjerrig, tallglad og analytisk fagrådgiver som kan gå inn i vårt dyktige team av rådgivere. Nå ønsker vi særlig å styrke vår kompetanse innen bioøkonomi, negative utslipp, livssyklusanalyser, arealbruk og bærekraftig materialbruk i bygg, anlegg og emballasje.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 3. oktober, men søknader vil bli behandlet fortløpende.


Dine arbeidsoppgaver

Du vil gjøre analyser og sette sammen faktagrunnlag, slik at vi kan sette dagsorden og sikre størst mulig gjennomslag for klimasaken hos politikere og i næringslivet. Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier og utvikle forslag til nye politiske virkemidler. Du vil også delta i dialoger med næringslivet, og holde deg helt oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil skje i samhandling med andre fagrådgivere og fagansvarlige hos ZERO.

Dine egenskaper

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du er gjerne en tallknuser som kan gjøre både raske konvoluttregnestykker og  grundige kvantitative analyser.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til miljø- og/eller klimafeltet. Du har for eksempel bakgrunn fra studier innen miljøvitenskap og miljøsystemanalyse, eller du er ingeniør som forstår politikk.
 • Du bør ha minst noen år relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement med for eksempel arbeid i frivillige verv å vise til, som vil utvikle deg videre hos oss.
 • Nettverk og posisjon i din bransje kan være et pluss. 
 • Du er selvstendig, idérik og grundig, og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Du vil få mulighet til å være med og skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger, og bidra til å  utvikle hvordan ZERO arbeider med ulike satsinger og prosjekter.
 • Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.
 • Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.

Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no tlf. 90560459. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 3. oktober, men søknader vil bli behandlet fortløpende.