fbpx
1. november 2022

Er du ZEROs nye rådgiver for transport?

Vi søker deg som synes det går for sakte i norsk klimapolitikk og vil bidra til gjennomslag for nye klimaløsninger gjennom å arbeide frem gode analyser og forslag til ny klimapolitikk. Vi søker en rådgiver som kan gå inn i vårt fagteam på transport.

Dine arbeidsoppgaver

Du er engasjert og vil bidra til ZEROs arbeid for utslippskutt i transportsektoren, for eksempel i tungtransport, skipsfart eller anleggssektoren. Det kan også være aktuelt å arbeide med miljøsystemanalyser, som for eksempel LCA, hvor målet vil være å bidra til utslippskutt i hele verdikjeden for elektriske kjøretøy. Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til virkemidler, slik at vi kan sette dagsorden og sikre størst mulig gjennomslag for klimasaken hos politikere og i næringslivet.

Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier og presentere disse for beslutningstakere. Du vil også delta i dialoger med næringslivet, og holde deg helt oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil skje i samhandling med andre fagrådgivere og fagansvarlige hos ZERO. Arbeidsoppgavene vil tilpasses din erfaring og kompetanse.

Dine egenskaper

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevantepolitiske innspill.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til miljø- og/eller klimafeltet.
 • Det er en stor fordel å beherske kvantitative analyser, for eksempel ved bruk av excel.
 • Det er en fordel med noen år relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement med for eksempel arbeid i frivillige verv å vise til, som vil utvikle degvidere hos oss.
 • Du er selvstendig, idérik og har gjennomføringsevne.
Vi kan tilby

 • Vi kan tilby variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Du vil få mulighet til å være med og skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger,
  og bidra til å utvikle hvordan ZERO arbeider med ulike satsinger og prosjekter.
 • Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen
  klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.
 • Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport
E-post: ingvild@zero.no
Tlf: 977 27 115

Stig Schjølset, fagsjef
E-post: stig.schjolset@zero.no
Tlf: 905 60 459

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søknader sendes til fagsoknad@zero.no.

Søknadsfrist: 27. november
Søknader vil bli behandlet fortløpende.