fbpx
9. mai 2019

– Et flaggskip for grønn bydistribusjon

Logistikkselskapet DB Schenker åpnet onsdag «Oslo City Hub». Målet er at all varedistribusjon fra terminalen skal være utslippsfri innen utgangen av 2020.

Bygget ved logistikkterminalen på Fillipstadkaia er på rundt 460 kvadratmeter, består av containere og er tilrettelagt for effektiv varehåndtering. Allerede fra oppstarten skal den levere 80 prosent utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3 i hovedstaden.

– Dette er et flaggskip for grønn bydistribusjon med nullutslipp i Oslo.  Schenker skal ha all ros og ære for å ha satset offensivt. Gjennom denne huben setter de standard for hvordan fremtidens varelevering i Oslo skal være, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Fokus på bærekraftige løsninger
Ut av logistikkterminalen vil det rulles ut nye elvarebiler og Cargo Bikes med varer og pakker til næringsliv og industri.

– Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transport sektoren er viet stor oppmerksomhet i Schenker konsernet. I Norge har vi prioritert miljøsatsingen gjennom mange år, og de to siste årene har det vært satset betydelig på å tilby miljøvennlige logistikkløsninger for næringsliv og industri. Vi kommer til å investere betydelige beløp i elektriske kjøretøy de neste årene, sier Lars Sveen, ansvarlig for Schenker sin innlandsvirksomhet.

Oslo City Hub er en del av Electric City, som er Oslo kommunes aktivitetsfeltsatsinger i forbindelse med deres status som Europas Miljøhovedstad 2019. Schenker har en målsetning nullutslipp på all by-distribusjon innen utgangen av 2020.

Teknologi i sammenheng med varestrømmer
Schenkers miljøsatsing i hovedstaden er støttet av Enova, som har bidratt med 5,3 millioner kroner.

– Schenker ser den nye teknologien i sammenheng med egne varestrømmer og utvikler helt nye logistikkløsninger. Erfaringene og kunnskapen som de bygger i dette pilotprosjektet, blir nyttige også for andre transportører og andre byer i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Schenker etablerte i 2018 tilsvarende løsning i Bergen, men da ut fra eksisterende terminal i bysentrumet. Også i Bergen distribueres rundt 80 prosent av alle varer i sentrum utslippsfritt.