fbpx
27. september 2012
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Et slag for klimaet

NRKs Brennpunkt 25. september viser hvordan systemet med grønne sertifikater gir oss mer fornybar energi i Norge, og spør om det er rett at dette nødvendigvis er godt nytt for klimaet. Er vindmølle- og småkraftutbygging bare, slik programmets tittel antyder, «Et slag i luften?»

– For å hindre store menneskeskapte klimaendringer er det helt avgjørende at vi erstatter fossil energi med fornybare løsninger. I Norge er over halvparten av energien vi bruker fossil. Selv om vi også må effektivisere energibruken, er det ingen tvil om at vi trenger mer fornybar energi for å erstatte den forurensende energien, sier politisk rådgiver i ZERO, Siri Hall Arnøy. Hun peker på en rekke klimautslippskutt som kan gjennomføres med bruk av mer strøm.

– Elektrifisering er nøkkelen til å få ned utslipp for alt fra biler til oljeplattformer. I dag er bare omtrent halvparten av norsk energiforbruk fornybart. Den nye el-produksjonen fra småkraft og vindmøller skaper det handlingsrommet vi trenger for å fase ut fossil energi og bringe oss til fornybarsamfunnet, understreker Hall Arnøy.

Brennpunkt-programmet stilte spørsmål ved hvorvidt den ekstra elektrisiteten faktisk vil gi reduserte klimagassutslipp. Hall Arnøy forstår at spørsmålet blir stilt: – Vi i ZERO sloss hver dag for at nullutslippsløsninger skal tas i bruk. Fornybar energi fra vann og vind er en nødvendig forutsetning for nullutslippsløningene. Våre folkevalgte kan bestemme at ny, ren energi skal brukes til effektive klimatiltak som elektrifisering og flere elbiler, tiltak som gir store utslippskutt. Også dette er helt klart spørsmål om å ha politisk vilje og bruke sin folkevalgte makt,enten vi snakker om å påby bruk av kraft fra land til norsk sokkel eller å beholde de gode insetivene for elbiler.

ZERO-representanten mener det er viktig å tenke lenger fram enn til 2020 når man diskuterer hva som er en god politikk for fornybar energi. – Det kan så klart hende at vi i en overgangsfase vil få et overskudd av elektrisitet i Norge. Men det vi er i gang med nå, er å bygge den energiforsyningen som skal gjøre det mulig å erstatte all forurensende bruk av fossil energi i Norge innen 2050. Om vi på veien dit får opp den fornybare produksjonen raskere enn vi får tatt energien i bruk til å kutte utslipp, er svaret å øke tempoet på utslippskuttene, ikke å bremse den helt nødvendige fornybarutbyggingen, avslutter Hall Arnøy.