fbpx
8. oktober 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – En trygg verden krever mer offensiv klimapolitikk

– Klimapanelets rapport viser at en tryggere verden krever en langt mer offensiv klimapolitikk enn regjeringen legger opp til i statsbudsjettet, sier Marius Holm, leder i ZERO. – Budsjettforslaget inneholder noen gode forslag, men ZERO forventet større grep i Venstres første statsbudsjett som del av regjeringen, sier Holm.

Klimapanelets rapport viser at det trengs et taktskifte for å unngå dramatiske klimaendringer. Land som Norge må brette opp ermene, og bidra til tiltak som får global effekt. Hvis ikke styrer verden mot skadelig global oppvarming godt over 1,5 grader. Konsekvensene er blant annet at millioner av mennesker drives på flukt, det blir vanskeligere å skaffe mat til alle, og at vi får mer ekstremvær som rammer oss alle.

– Verden trenger klimapolitikk som får fram nye løsninger innen industri og transport som land uten klimapolitikk tar i bruk, og vi må bidra til nok fornybar energi for omlegging av verdens energisystem, sier Marius Holm. – Stø kurs holder ikke, vi trenger et taktskifte!

– Jeg vil nevne tre konkrete tiltak Regjeringen ikke har prioritert høyt nok. Vi må bidra til raskere omstilling av tungtransporten gjennom å opprette CO2-fond, vi må finansiere industriens veikart for utslippsfri industri, og vi må bruke alle tilgjengelige virkemidler i krigen mot kull globalt, sier Holm.

– Regjeringen burde gjort større endringer i avgiftspolitikken. Avgiftene må bidra til endring og til å få fram ny teknologi, ikke bare til å saldere statsbudsjettet. Det er rom for å innrette mange miljøavgifter bedre, øke kostnadene ved å forurense og bruke avgiftsinntektene til å finansiere tiltak for å redusere utslipp, sier Holm

– Det hviler nå et stort ansvar på KrF for at statsbudsjettet for 2019 redusere utslippene så det monner. Klimapanelets rapport viser at det må være øverst på prioriteringslisten, sier Holm.

For mer informasjon kontakt:

Daglig leder Marius Holm, tlf 957 21 632

Senior kommunikasjonsrådgiver Per Kristian Sbertoli, tlf 930 89 103

Kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382