fbpx
8. november 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Norske selskaper etterspør fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få fart på utrullingen.

GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola, lanserer på Zerokonferansen 8. november en erklæring der de etterspør flere utslippsfrie tyngre kjøretøy og forsterkede virkemidler.

Etterspør nå fossilfrie tyngre kjøretøy

I løpet av de neste to årene skal GreenFleet-bedriftene til sammen skifte ut 2 600 varebiler og tyngre kjøretøy av en samlet kjøretøypark på 7 000 kjøretøy. Bedriftene skal nå så langt det er mulig bytte til utslippsfrie eller fossilfrie løsninger, så fort disse er tilgjengelige. De etterlyser sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen.

Forsterkede virkemidler avgjørende for utrulling

Bedriftene peker på at myndighetene spiller en avgjørende rolle for å få med næringslivet på et raskere skifte til klimavennlige transportløsninger.

Bedriftene mener følgende seks satsinger trengs for å få fart på skiftet:

  1. “Elbilfordeler” for næringslivetsom skaper en rask utrulling av klimavennlige nyttekjøretøy gjennom etableringen av et CO2-fond for næringslivet.
  2. En storstilt utbygging av lade- og fylleinfrastrukturfor utslippsfrie og fossilfrie kjøretøy.
  3. Satsing på norsk produksjonav biodrivstoff med høy klimanytte.
  4. Krav i offentlige anbudsom fremmer raskere innfasing av klimavennlige tyngre kjøretøy
  5. Langsiktige og forutsigbare nasjonale insentiverfor mer klimavennlig nyttetransport, som opptrapping av omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff, og varige bompengefordeler for utslippsfrie og fossilfrie nyttekjøretøy.
  6. Innføre lokale virkemidlersom gir klare fordeler for å velge helt fornybare løsninger

Les hele erklæringen her

Kontaktpersoner

Ruter: Frode Hvattum, strategidirektør, mobil: 47623009

Posten/Bring: Colin Campbell, Direktør HMS og CSR, mobil: 97181615

Veidekke: Hege Schøyen Dillner, Bærekraftdirektør, mobil: 90735661

Tine: Lars Galtung, Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft, mobil: 98214812

Agder Energi: Unni Farestveit, Konserndirektør Samfunnskontakt, mobil: 91664495

Umoe: Espen Klitzing, CFO, mobil: 94860000

Sønnico: Trygve Thøgersen, Adm. Direktør, mobil: 99321973

Coca-Cola: Per Hynne, Kommunikasjonsdirektør, mobil: 95136322

ZERO: Torfinn Belbo, rådgiver transport, mobil: 95965459