fbpx
Vi jobber med

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsektoren står for store utslipp, både fra maskiner og materialbruk. Lavere energibruk og produksjon av energi på bygg er viktig i klimakampen, fordi ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i andre sektorer som transport og industri.

Derfor jobber ZERO med å gjøre bygg- og anleggsektoren utslippsfri

Bygg står for omlag 40 prosent av klimagassutslippene i verden. For å redusere utslippene må byggene bruke mindre energi, og bygges med materialer med lave utslipp. Eldre bygg som ofte er utette, har lite isolasjon og dårlige vinduer har behov for mye energi. Det er derfor et stort potensial for å spare energi i eksisterende bygningsmasse. I Norge har vi gjennom endringer i teknisk forskrift stilt krav til energieffektiviteten til nybygg, noe som gjør at nye bygg i dag har et lavt energibehov. Halvparten av klimagassutslippene kommer nå fra byggematerialer.

Ved bygging av infrastruktur i Norge som vei og jernbane brukes også materialer med store utslipp, som betong, stål og asfalt.

Dette gjør ZERO

Ved å stille klimakrav til bygg- og anleggsprosjekter kan det skapes et marked for fossilfrie materialer, som igjen kan bidra til å styrke den grønne konkurransekraften til norske leverandører.

ZERO jobber sammen med aktører i bygg- og anleggsnæringen for å realisere forbildeprosjekter som viser hva som er mulig å bygge, og synliggjøre muligheter for å ta i bruk klimaeffektive materialer og løsninger. Samtidig jobber vi opp mot myndighetene for å endre rammebetingelsene slik at vi får mer klimaeffektive bygg og infrastruktur.

ZERO jobber for:

Klimakrav til bygg 

  • Å endre byggteknisk forskrift slik at det stilles klimagasskrav til nye bygg, og at det gjennom dette skapes marked for klimaeffektive produkter
  • Å endre miljøsertifisering av bygg slik at sertifiserte bygg er i tråd med klimamålene i Parisavtalen
  • Gjennom Powerhouse-samarbeidet vise fram spydspissprosjekter innen energieffektive og klimavennlige bygg
  • Å skape insentiver for å ta vare på og energieffektivisere eksisterende bygningsmasse 

Klimaeffektiv infrastruktur

  • Å realisere spyspissprosjekter innen klimaeffektiv veibygging
  • At det stilles styringseffektive klimamål for sektoren og en standardisert beregningsmetode for klimagassutslipp
  • Å endre regelverket til et funksjonsbasert regelverk, og hvor lave klimagassutslipp er en av funksjonene
  • At minimum 20 prosent klimagassreduksjon i alle offentlige anbud på infrastruktur

Våre fagpersoner på feltet

Rapporter og publikasjoner

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

8. oktober 2021 | ZERO-rapport

Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering