fbpx
Vi jobber med

Utslippsfrie arrangementer

ZERO mener at å redusere utslippene fra arrangementer har en åpenbar klimanytte, og etterspørsel i forbindelse med arrangementer vil kunne skape betydelig marked for utslippsfrie tjenester og produkter.

Derfor jobber ZERO med utslippsfrie arrangementer

Næringslivet står som arrangør av mange konferanser, messer og events hvert år, og det brukes flerfoldige milliarder hvert år på denne typen arrangementer. Arrangementer skaper utslipp av klimagasser blant annet ved transport av folk, utstyr, servering av mat og drikke, produksjon av materiell og gjennom lagring av innhold i skyen. 

ZERO mener at å redusere utslippene fra arrangementer har en åpenbar klimanytte, og etterspørsel i forbindelse med arrangementer vil kunne skape betydelig marked for utslippsfrie tjenester og produkter. ZERO ser også at når næringslivsaktører setter utslippskutt i forbindelse med egne arrangementer på agendaen får dette positive klimaringvirkninger i øvrig innkjøpsarbeid.

Dette gjør ZERO

ZERO vet at mange aktører ønsker å lage mer klimavennlige arrangementer. ZERO opplever at mange har spørsmål og ønsker seg veiledning og sparringspartnere rundt dette arbeidet. ZERO har opprettet en veileder og et kunnskapsnettverk for utslippsfrie arrangementer. 

Veilederen inneholder konkrete grep man kan ta for å redusere utslipp fra sine arrangementer. Den er laget med støtte fra Bergesenstiftelsen og gjort digital i samarbeid med JCP og Kommunikasjonsforeningen. Veilederen oppdateres årlig, i 2020 ble det bl.a laget et kapittel om hvordan vi kan redusere vårt digitale fotavtrykk, i samarbeid med Netlife. 

Nettverket for utslippsfrie arrangementer samler næringslivsaktører som lager store arrangementer, kulturinstitusjoner og store arrangementslokaler/venues. Alle medlemmer forplikter seg til å ta i bruk veilederen, og medlemmene samarbeider, diskuterer utfordringer, utfordrer og lærer av hverandre. Nettverket er et samarbeid med JCP, Sponsor- og eventforeningen og Kommunikasjonsforeningen, med støtte fra Forskningsrådet.

ZERO jobber for at:

  • En samlet eventbransje, med kunder, leverandører og byråer, skal være en drivkraft i skiftet til et utslippsfritt samfunn
  • Alle næringslivsaktører som avholder arrangementer bruker sin kjøpekraft bevisst for å skape et større marked for utslippsfrie produkter og tjenester
  • Næringslivsaktører aktivt skal kutte utslipp fra sine arrangementer
  • Konkrete verktøy skal utvikles og være lett tilgjengelige
  • Erfaringer og kunnskap deles på tvers av verdikjeder, bransjer og sektorer

Våre fagpersoner på feltet