fbpx
29. mars 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Fellesbrev om handlingsplanen for grønn skipsfart

Det nærmer seg fremleggelse av handlingsplan for grønn skipsfart fra regjeringen. Sammen med 10 organisasjoner har vi sendt et fellesbrev med våre forventninger til denne handlingsplanen.

Målene for handlingsplanen er tydelig formulert i regjeringsplattformen: «Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier.»

Se fellesbrevet her.

– Vi har klare forventninger til at det blir en konkret og god plan med nye og forsterkede virkemidler for å nå målene om teknologiskiftet til null- og lavutslippsløsninger i hele maritim sektor. Vi ser et stort eksportpotensial for grønne maritime løsninger i framtiden, og en ambisiøs handlingsplan hjemme vil være avgjørende for den framtidige konkurransekraften til norsk maritim industri, sier Marius Gjerset, teknlologiansvarlig i ZERO.

Brevet er sendt på vegne av:

Norges Rederiforbund

Norsk Industri

Norske Havner

Maritimt Foru

NHO Sjøfart

NCE Maritime CleanTech

Kystrederiene

Fiskebåt

Sjømat Norge

Grønt Kystfartsprogram

Miljøstiftelsen ZERO

Kopi av brevet sendes til andre departementene som jobber med handlingsplanen.

Brevet kan lastes ned her.