fbpx
12. desember 2019

Første prøveflygning av kommersielt elfly i Canada

Harbour Air har ambisjoner om å bli første flyselskap til å sette et elfly inn i ordinær flytrafikk og planer om å bytte ut hele flyflåten sin med elfly.

Foto: Harbour Air

Sammen med teknologiselskapet magniX har de utviklet elmotoren, som er plassert på et 62 år gammelt sjøfly av typen DHC-2 de Havilland Beaver. Tirsdag gjennomførte de en vellykket prøveflygning i den kanadiske byen Vancouver. Selskapet har som mål om å sette flyet inn i ordinær flytrafikk.

– For å få til en grønn omstilling i luftfarten, trengs det teknologiutvikling, målrettet politikk og aktører som er villige til å satse. Harbour Air i Canada har tatt et viktig skritt med dette og viser vei for hva som er mulig å gjøre i luftfarten, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO. 

Virkemidler som støtter løsningene

– Norge med sin geografi er avhengig av flyforbindelser flere steder. Skal regjeringen levere på sine ambisjoner om teknologiutvikling og en utslippsfri transportsektor, trenger vi en samlet virkemiddelpakke som aktivt støtter utviklingen og sørger for at de første elflyene kommer på plass i Norge, senest i 2025. fortsetter Holtan Bøgh.

Videre påpeker hun at riktig infrastruktur, gode incentiver og tilrettelegging for testing av elfly vil være nødvendig i startfasen.

Litt grønnere mens vi venter på elektrifisering

I tillegg må myndighetene raskt legge fram en forutsigbar opptrappingsplan for bærekraftig biodrivstoff mot 30 prosent i 2030. På den måten sikres kvaliteter og volumer også til luftfarten, med Norge som utgangspunkt.  

– Skal vi snu flyskam til bærekraftige løsninger som bidrar til teknologiomstilling og en utslippsfri luftfart, så trengs handlekraft. Og det trengs nå, avslutter Holtan Bøgh.