fbpx
14. januar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Forum for fossilfri plast, oppsummering og presentasjoner fra 10.01.19

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. Foto: Per Øyvind Nordberg, Emballasjeforeningen

Hovedtema for møtet i forum for fossilfri plast 10. januar var klimanytten til ulike bioråstoff – hvilke bærekraftskriterier finnes og hvordan kan sertifisering sikre at bedrifter benytter bærekraftig bioråstoff i sine plastprodukter?

Marius Gjerset fra ZERO satt plast i et klimaperspektiv og viste at det er avgjørende at vi tar i bruk plast basert på bioressurser. Det er ikke nok for å redusere klimagassutslippene fra plast ved å redusere mengden plast og benytte resirkulert materiale. Det er avgjørende at vi også tar i bruk fornybart materiale til erstatning for fossilt råstoff.

Kaya Grojtheim og Thea Johnsen fra Miljødirektoratet fortalte om EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff. Mye av råstoffet er det samme om man lager plast eller drivstoff, og alt arbeidet som er lagt ned i dette gir også et godt grunnlag for å sikre bærekraftig plastproduksjon.

Peter Hawighorth fra ISCC (iscc-system.org/) presentert deres sertifiseringssystem for å sikre at hele verdikjeden er bærekraftig. Gjennom ISCC-sertifisering kan bedrifter sikre seg at råstoffet som benyttes er bærekraftig, i deres system er det blant flere kriterier 0-toleranse for avskogning.

Elopak benytter ISCC sertifisering og Marianne Groven fortalte hvordan dette har fungert for dem.

Tilslutt på møtet møtte Fortum ved Lisa Sollid Moen og fortalte om planene selskapet har om å etablere et plastgjenvinningsanlegg i Oslo-området. De har et mål om at anlegget skal stå klart i løpet av to år, og at anlegget skal være dimensjonert for å ta imot 30 000 tonn plast.

Presentasjoner: