fbpx
13. september 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Forum for fornybar plast

Torsdag 7. september avhold Forum for fossilfri plast møte med i overkant av 40 deltakere og et variert og spennende program med blant annet Norges første søppelkasser i fornybar plast og verdens første dampsperre til bygninger i fossilfri plast.

Innledninger

  • Nordisk bioplast forening. Status og videre planer, Kjell Ivar Bache, Biobag.
  • Sirkulær plast – nytt forskningsprosjekt for sirkulærøkonomi med plast. Cecilia Askham, Østfoldforskning.
  • Klimasmart emballasje – Ny LCA. Helena Lindh og Kristian Jørum, Tetra Pak.
  • Forslag til bransjeordning for plastposeavgift. Kan det bidra til økt bruk av fossilfri plastposer? Knut Lutnæs, Miljøsjef Coop Norge.
  • Planer om anlegg for plastgjenvinning av hardplast i Norge. Vegard Dalheim Rogn, IVA AS
  • Norges første avfallsbeholdere i fornybarplast. ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS
  • Fossilfri plast inn i byggsektoren. Jan Brunborg, Markedssjef, Tommen Gram Folie AS

Les om møtet i Packnews

Om Forum for fossilfriplast

ZERO tok initiativ til Forum for fossilfri plast i 2014 og har arrangert kvartalsvise forum møter med kunnskapspredning og nettverksarena for omlegging til fossilfri plast løsninger.

Fossilt råstoff til plastproduksjon fører til klimagassutslipp tilsvarende de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybar råstoff for plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner. For å lykkes med det trengs både kompetanseheving, flere produkter på markedet og politiske virkemidler som gjør de fornybare løsningene mer konkurransedyktige.

Last ned presentasjoner

Nordisk bioplasforening (pdf)

Sirkulærplast (pdf)

Tertrapak (pdf)

Tommen Gram (pdf)

ÅRIM (pdf)

LCA-studien som ble lagt frem av Tetrapak (lenke)