fbpx
4. april 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Forum for fossilfri plast

IMG_6537-2 copy

All plast laget av olje kan erstattes med fossilfri plast. Tirsdag 4. april inviterte Zero næringslivet, samarbeidspartnere, organisasjoner og politikere til å diskutere virkemidler og muligheter for å erstatte den fossile plasten med fornybare alternativer.

Under finner du lenker til presentasjonene som ble holdt under forum for fossilfri plast.

 • IKEA Norges sustainability developer, Yngvill Ofstad presenterte IKEAs arbeid med fossilfrie materialer, og hvordan de jobber for nå sin målsetting om å kun bruke 100 prosent fossilfri plast og materialer innen 2020:
  Presentasjon – Towards a renewable IKEA

IMG_6538-2 copy

 • Miljømerket Svanen setter stadig strengere krav til bruk av bærekraftig og fornybar emballasje. Miljørådgiver Kristian Kruse snakket om arbeidet med reduksjon og utfasing av fossile råvarer i Svanemerkede produkter:
  Presentasjon – Svanemerket
 • Administrerende direktør i Infinitum AS, Kjell Olav A. Maldum, snakket om materialavgift for drikkevareemballasje. Gjennomføring av Stortingsvedtaket fra des 2015. Presentasjon – Infinitum, Materialavgift

IMG_6571

 • I den politiske debatten diskuterte nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm og stortingsrepresentant for Høyre i Energi og miljøkomiteen Odd Henriksen virkemidler for fossilfri plast, sirkulær økonomi og #helheten.
 • Grønt Punkts leder for utvikling Lars Brede Johansen snakket om status fra utviklingsarbeid på kjemisk gjenvinning av plast, og presentere prosjekter innen design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert råvare i ny plastemballasje:
  Grønt Punkt Norge – Materialstrømmer og gjenvinning
 • Forskningsprosjektet «FuturePack», som bane vei for mer bærekraftig plastemballasje ble presentert av Jorunn Nilsen i Norner, som leder samarbeidet. Sammen med Nofima, Papir- og fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP og en rekke bedrifter skal de utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer:
  Presentasjon Futurepack

Arrangementet og alle innleggene ble også videostreamet:

Forum for fornybar plast ble startet av Zero i 2014, og er en nettverksarena for å bidra til økt kunnskap og diskusjon om felles utfordringer, samarbeid og prosjekter. Med kvartalsvise møter i forumet har det bidratt til kunnskapsheving og å få flere aktører i gang med skiftet til fornybar plast.

Les mer om Zeros arbeid med fossilfri plast på prosjektets nettside. Fossilt råstoff til plastproduksjon fører til klimagassutslipp tilsvarende de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk.

Omlegging til fornybar råstoff for plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner.

ZEROs mål er å få til økt bruk av plast fra fossilfritt råstoff, og at minst 10 % av det norske plastmarkedet skal bytte fra fossil til fornybar plast innen fem år.

For å lykkes med det trengs både kompetanseheving, flere produkter på markedet og politiske virkemidler som gjør de fornybare løsningene konkurransedyktige.