fbpx
3. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Fossilfri plast vekker engasjement

Aktører som alle vil utvikle fossilfri  plast, møttes før påske til nok et vellykket plastforum. Over førti deltakere stuet seg sammen hos ZERO for å høre det sisten innen forskning og produksjon av plast, som på ulike vis representerer et grønt skifte for dette materialet. Vekten var lagt på trebasert produksjon, med storfint besøk fra Sverige og Finland der de har mye erfaring å bidra med på dette området.

Malin Brodin fra RISE PFI AS, et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose, presenterte det siste fra forskningen fra skog til plast.

Maiju Helin fra skogindustriselskapet UPM i Finland presenterte deres produksjonprosess og bærekraftskriterier fra trevirke til ferdig råstoff . UPM er blant annet råstoffleverandør til plastprodusenten Dow, noe som gir nye muligheter for de som vil ha plast basert på skogsråstoff.

Ylwa Alwarsdotter fra SEKAB, som er en av Sveriges ledende kjemi- og etanolbedrifter, tok turen for å legge frem deres prosjekter på kortreist plast og etanol-produksjon.

Jan Brunborg fra plastfabrikanten Tommen Gram opplever stor suksess med sin fornybare dampsperre til bygg og fortalte om økt interesse for bioplast.

Erik Rishaug fra Rullpack gav oss en kort presentasjon deres nye fossilfrie fryseposer.

ZERO tok initiativ til Forum for fornybar plast i 2014. Målet med forumet er å bidra til kompetanseheving og informasjonsutveksling, nettverksarena for økt kunnskap og diskusjon om felles utfordringer, og bidra til etablering av konkrete samarbeid, utviklingsprosjekter o.l. Med kvartalsvise møter i forumet har det bidratt til god kunnskapsheving og bidratt til å få flere aktører i gang med skiftet til fornybar plast.

Fossilt råstoff til plastproduksjon fører til klimagassutslipp tilsvarende de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybar råstoff for plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner. For å lykkes med det trengs både kompetanseheving, flere produkter på markedet og politiske virkemidler som gjør de fornybare løsningene mer konkurransedyktige.

Se tidligere forum-møter og presentasjoner her