13. oktober 2015

Fremtidens utslippsfrie transport på Zerokonferansen 2015

Her har vi samlet høydepunktene på årets Zerokonferanse for alle som er nysgjerrig på hvordan vi skal få til et grønt skifte i transportsektoren. Meld deg på her!

Transport på ZERO15
Dag 1, tirsdag 27. oktober:
Jorda rundt i solcellefly: Bertrand Piccard
Spydspiss transport: Øystein Stray Spetalen, investerer stort i hydrogen
Sofasamtale om fremtidens transportsystemer

ZEROexpo – Norges største utstilling av klimaløsninger!

– Utstilling om utslippsfri transport:
Se kjøretøy og nye reisekonsepter fra Hertz, Tesla, Uber, Volvo, BMW, Bertel O Steen, Møller Gruppen, Nissan, Hyundai, Salto ladestasjoner, EVO Elsykler, Posten og ABB sitt fly Solar Impulse.

– Storbyen som klimaspydspiss:
Se hvordan Oslo kommune transformerer hovedstaden til en utslippsfri by.

Les alt om ZEROexpo her.

Dag 2, onsdag 28. oktober:

Kl. 9:45-11:00:
Workshop: Zerolab – Den utslippsfrie byen. Smarte byer – teknologi for sømløs flyt av folk, varer og energi, og effektiv bydrift.

Zerolab er en workshop der du deltar i aktive gruppediskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle i det grønne skiftet. I Zerolab 1 spør vi blant annet: Når alle maskiner og kjøretøy kan «snakke sammen», hvilke muligheter gir det for utslippskutt? Hvordan kan vi styre og kutte trafikk med nullutslippssoner og miljødifferensierte bomringer? Hvordan kan deling kutte utslipp?

Korte innledninger før gruppediskusjoner:  

– Lars Ove Kvalbein i Klimaseksjonen i Bergen kommune forteller om byenes transportutfordringer og tegner et framtidsbilde med mobilitetpunkter og sømløse, multimodale og utslippsfrie reiser.

– Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.no, skal snakke om hvordan de grunnla nabobil.no og ga folk en mulighet til både og leie og leie ut ubrukte ressurser. Biler står parkert gjennomsnittlig 23 timer i døgnet, – hvilket potensial har delebil-løsninger i byene nå og i framtiden? Hva har dette å si for hvem og hvor mange som eier bil?

– Mari Svolsbru, Avdelingsingeniør I i Trafikkstyringsseksjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune, skal snakke om utslippsfri varetransport.

Les mer om hele Zerolab-workshop-rekka her.
OBS: Begrenset antall plasser, snart fullt, meld deg på i dag!

Kl. 09.45-11:00:
Fagbolk: Strøm til elbil, elbuss, elferje: Hvordan får vi infrastrukturen vi trenger?
Norge er en spydspiss innen klimatiltaket elektrifisering i transportsektoren. På få år har vi gått fra elbiler så ut som en forvokste olabiler, til at alt fra sportsbiler og familiebiler til busser og ferjer kan drives med batterier. Men elektrifisering krever infrastruktur – ligger vi an til å ha et lade- og strømnett i 2030 som håndterer en nullutslipps-transportsektor?
– Bente Monica Haaland, Konserndirektør for Strategi og kommunikasjon, Statnett, skal snakke om neste generasjon kraftsystem – for den elektriske framtida.

– Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, skal snakke om Elbilrevolusjonen – fra 0 til 50 000 og videre til 200 000.

– Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge: Hva kreves av infrastruktur for videre satsing på elektriske ferjer?

– Bjørn Simonsen, markedsutvikler i NEL Hydrogen, skal snakke om hvordan produksjon av hydrogen kan spille en rolle i det norske kraftnettet.

– Johan Christian Hovland, Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, skal snakke om hvorvidt det er grunn til panikk: har vi strøm nok til elektrisk transport?

Kl.12.00-13:15:
Fagbolk: Transportlab og veien videre: Hvordan kutte utslippene fra transport mot 2030?
Våren 2015 arrangerte ZERO «Transportlab 0/2030» – fremtidsverksteder med utvalgte deltakere fra næringsliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjonsliv. I denne bolken får du sluttresultatene i form av scenarier og veikart mot nullutslipp fra det norske transportsystemet i 2030. Hvilke game changere kan snu opp ned på status quo, og hvilke teknologiske og politiske spydspisser kan Norge bidra med globalt?

– Jenny Skagestad, Prosjektleder for Transport 0/2030 i ZERO, legger fram Transport 0/2030 med ZEROs utslippsbane, scenarier og veikart til nullutslipp for person- og godstransport.

– Øystein Olsen, fagsjef samferdsel i Tekna, tar opp tråden fra Teknas «Teknologisk fremsyn 2040» som ble avsluttet i 2010: Hvilke transportfremsyn har slått til på 5 år?

– Bjørn Simonsen, Director, Market Development and Public Relations i NEL Hydrogen, snakker om rollen til hydrogen i transportsektoren i Norge i 2030.

– Morten Gunnerud, Corporate Business Development i Kongsberg Automotive og medlem i Electric Mobility Norway skal snakke om mulighetene for norsk næringsutvikling og innovasjon innen elektromobilitet mot 2030.

– Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, skal snakke om mulighetene for jernbanen som «hovedpulsåre» i det sømløse, multimodale, elektriske transportsystemet mot 2030, gjennom utvikling av smidige knutepunkt og innovativ digital dialog med kundene.

– Hanne Nettum Breivik, prosjektleder for nasjonal reiseplanlegger, forteller om nasjonal reiseplanlegger og hvordan IKT kan bidra til sømløse, klimavennlige reiser mot 2030.

– Carl Edvard Endresen, general manager i Uber i Norge, snakker om nye forretningsmodeller som gamechanger og nye mulige reisekonsepter mot 2030.

Alle innlederne kommer opp på scenen og svarer på spørsmål fra salen.

Kl.13.30-15:45:
Fagbolk: Til lands og til vanns: Hvordan får vi fornybar godstransport?
Det grønne skifte har hittil gått tregt for godstransporten, men nå er det endelig ting på gang. Ny teknologi kommer både innen biodrivstoff, el- og batteriløsninger. Hvem er spydspissene innen fornybar godstransport?

– Marius Gjerset, Teknologiansvarlig i ZERO, lanserer erklæring for «Grønt skifte til fornybar tungtransport».

– Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO: «På vei mot fossilfri godstransport med biodrivstoff og strøm».

– Dag Mejdell, Konsernsjef i Posten: «Omlegging til fornybar transport med bio og stor utskifting til elektriske varebiler.»

– Geir Harald Ingeborgrud, Adm.dir, ECO1: «Fornybar biodrivstoff er tilgjengelig og konkurransedyktig for store deler av tungtransporten etter fjerningen av avgiften fra 1. oktober.»

– Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer, DNV GL: «Revolt er neste generasjon utslippsfri autonom godsskiptransport. Virkemidler for grønt skift til fornybar godstransport.»

– Politisk debatt med Henning Warloe (H) Byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Guri Melby (V), Byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Panelet blir supplert med nye byråder når det er avklart.