14. oktober 2015

Frokostseminar om lokal klimapolitikk

Lokalpolitiker eller bare interessert i lokalpolitikk?

På dag én av Zerokonferansen arrangerer vi frokostseminar for lokalpolitikere i forkant av konferansen i samarbeid med Kommunalbanken og KS. Temaer på agendaen er grønt mulighetsrom i arealpolitikken, effektive transporttiltak,  finansiering av grønne spydspisser, energieffektive bygg og bruk av fornybar energi.

Seminaret er fra 08:30 til 09:45 og finner sted på Oslo kongressenter på Spiseriet Møller.

Meld deg på her!

Program frokostmøte for nyvalgte lokalpolitikere 27. oktober 2015

08.30-09.45 – Spiseriet Møller, Oslo Kongressenter

 

Intro

Velkommen – kan man få til et grønt skifte som lokalpolitiker?

Lene Westgaard-Halle, fagansvarlig, ZERO

 

Din nye hverdag som folkevalgt

Lasse Jalling, avdelingsdirektør KS

Klimapartnere, en effektiv modell for grønt samspill mellom kommuner og næringsliv

Helene Frihammer, prosjektleder for Klimapartnere Hordaland

Slik setter du dagsorden – og får gjennomslag!

Guri Melby, nestleder i Venstre, tidligere bystyrerepresentant i Trondheim, og tidligere byråd for samferdsel og miljø i Oslo
Mulighetsrommet i arealpolitikken

Arealplanlegging for bedre tettstedsutvikling – case: Herøy

Arnulf Goksøyr, ordfører Herøy kommune

Den stygge andungen? Utvikling av Norges veikryss. Drammen plan om flerkjernet sentrumsutvikling

Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen kommune

 

Effektive transporttiltak

Hvilke lokale tiltak kan legge til rette for utslippsfri transport?

Ingvild Kilen Rørholdt, ZERO

 Fallgrubene i lokalpolitikken – hvordan bli enige om ny infrastruktur på tvers av kommunegrensene – case Vestfold

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant og tidligere lokalpolitiker på Nøtterøy

 

Finans

Slik kan det grønne skiftet finansieres

Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør, Kommunalbanken AS

David mot Goliat. Hvordan en liten kommune kan påvirke storkapitalen? Hvordan Eid trakk KLP ut av fossile investeringer

Alfred Bjørlo, ordfører i Eid kommune

 

Bygg

Powerhouse – fremtiden for nybygg og rehabilitering?

Camilla Moneta, Seniorarkitekt, Snøhetta

KS

 

 

 

 

KBN

ny-logo-med-ring-stor