9. september 2016

Fullt trøkk på klimafrokost i Trondheim!

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon

Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger for det grønne skiftet i Trondheim og Trøndelag.

Trondheim klimafrokost 6.9.16

Presentasjonene fra frokostmøtet:

Velkommen! Trondheim lager ny klimaplan. Marianne Langedal, Miljøsjef Trondheim kommune
Nord-Europas største produksjonsanlegg for flytende biogass – og visjoner framover. Håvard Wollan, Adm. dir. Biokraft as
Vi satser på hydrogen og batteri i varetransport! Jørn Arvid Endresen, Dir. ASKO Midt-Norge as
Hvordan skape utslippsfrie nabolag? Terje Jacobsen, Forskningsdir. The research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities ZEN/Sintef
Hvordan kan kunnskapsaksen/Bylab gjøre Trondheim mer klimavennlig? Julie E. Nordhagen, Arkitekt/Byplanlegger Trondheim kommune
Er Trondheim klar for elektriske busser og ferjer? Christian Jahr, Leder forretningsutvikling, Siemens Mobility
Big Data for grønt skifte – Carbon Track and Trace. Bjørn Ove Berthelsen, Sjefingeniør Trondheim kommune
Kommune + næringsliv = grønt skifte! Helene Frihammer, Prosjektleder Klimapartnere Hordaland, Norsk Klimastiftelse
Teknologihovedstaden Trondheim kan lede an det grønne skiftet! Jenny Skagestad, prosjektleder storby, ZERO

Kontakt:

– Bjørn Ove Berthelsen, bjorn-ove.berthelsen@trondheim.kommune.no / 91760202
– Jenny Skagestad, ZERO, jenny.skagestad@zero.no /92610995