fbpx
29. september 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Hvordan går vi fra fossil til fornybar materialbruk?

Zerokonferansen 2016:

Fra fossile til fornybare materialer

En rekke av produktene vi bruker til daglig, alt fra tekstiler til plastposer, er laget av fossile råstoffer og bidrar til verdens CO2-utslipp. For å lykkes med det grønne skiftet må vi bytte ut det fossile med fornybare alternativer, og her er skiftet i gang. Hva skjer på dette området i dag, og hva må gjøres får å få fart på omstilligen?

Visste du at:

Verdens plastforbruk bidrar med like store klimagassutslipp som verdens flytrafikk?

Fossil materialbruk medfører store klimagassutslipp globalt. Hittil har fokuset på klimagassutslipp vært på transport og energiproduksjon. Plastflasker og annen plastemballasje, nylontekstiler, plastinteriør, asfalt og mye annet produseres i dag i all hovedsak av fossile kilder, og bruk av betong medfører store klimagassutslipp under fremstilling. Vi trenger å løfte folk og politikeres bevissthet rundt materialbruk, og det trengs rammevilkår og politiske virkemidler som fremmer bruk av fornybare og utslippsfrie materialer.

Plastemballasje ligger i bevisstheten hos mange, og enkelte selskaper går foran for å redusere sitt klimafotavtrykk.

Coca-Cola enterprises leder an globalt med forskning, utvikling og ikke minst utrulling av plastflasker basert på forybare materialer. Deres PlantBottle er i dag å finne i dagligvarebutikker over hele verden, og flaskene du finner i norske butikker består i dag av 25% plantebasert plast, 25 % resirkulert plast og 50 % jomfruelig plast. Dette er imidlertid bare begynnelsen. De har også utviklet en flaske som er 100 % fornybar, resirkulerbar og laget utelukkende av plantebaserte materialer. Direktør for Coca-Colas internasjonale PlantBottle program, Michael H. Knutzen, kommer til denne sesjonen for å fortelle mer om deres arbeid.

ZERO arrangerer 23.-24. november Zerokonferansen, Nord-Europas største klimaløsningskonferanse.

På konferansens andre dag gjennomfører vi parallelle bolker som tar opp noen de viktigste utfordringene og løsningene for verdens klima, med noen av verdens fremste eksperter på deres fagområder.

Fra fossile til fornybare materialer er en av bolkene du kan oppleve som deltaker på årets konferanse. På bloggen vår vil vi i tiden fremover presentere alle bolkene, under tagen Zerokonferansen. Følg med fremover, og besøk konferansen nettside for å finne mer info og melde deg på!

www.zerokonferansen.no