fbpx
27. mai 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Gjenbruk av CO2 kan bli klimaløsning i nullutslippssamfunnet

Klimaendringene skyldes en massiv økning i CO2-utslippene, men hva hvis CO2 kan bli en klimaressurs? Sirkulær karbonøkonomi kan bli en effektiv klimaløsning, viser fersk ZERO-rapport.

Last ned rapporten Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2-utslipp som klimaløsning? her.

Rapporten analyserer mulighetene i såkalt sirkulær karbonøkonomi, et til nå lite brukt begrep i norsk klimaarbeid. Dette handler om hvordan dagens fossile, lineære verdikjeder kan bli fornybare og sirkulære. 

– CO2-utslipp er en kilde til karbon. Vår rapport viser at gjenbruk av karbonutslipp til å produsere syntetisk plast, kjemikalier og drivstoff kan være en klimaløsning for de delene av samfunnet som ikke kan elektrifiseres, sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen ZERO. 

For selv i nullutslippssamfunnet trenger vi karbon. Selv om svært mye kan elektrifiseres, trenger den tyngste og lengste transporten flytende drivstoff – spesielt luft- og skipsfart. Store deler av materialsystemet, særlig plast, vil også ha behov for karbon som byggestein. 

Fornybar energi

I en sirkulær karbonøkonomi kan plast, kjemikalier og drivstoff produseres med CO2 og fornybar energi, uten å tilføre karbonkretsløpet nytt karbon fra fossile kilder. Behovet for nytt karbon reduseres til volum som kan dekkes bærekraftig med biomasse.

– Det betyr at vi kan la olje og gass være i bakken, og bruke fornybare energikilder som sol og vind til formål som i utgangspunktet ikke kan elektrifiseres. Når utslipp blir dyrt og strøm blir billig, dukker det opp nye muligheter, påpeker Holm.

– Sirkulær bruk av karbonressursene vil bidra til en raskere reduksjon i etterspørselen etter nytt fossilt råstoff. Henter vi karbon fra biomasse, og kombinerer med sluttlagring av CO2 bidrar vi til negative utslipp, sier Holm.

Etterlyser virkemidler

Skal samfunnet lykkes med en omlegging fra lineær til sirkulær karbonbruk, trengs sterkere bruk av virkemidler. 

– Dagens virkemiddelapparat må i langt større grad stimulere til gjenbruk av karbon, og det er behov for virkemidler rettet mot hele verdikjeden, spesielt for å skape marked for syntetiske produkter, sier Holm.

Les hele rapporten her.

Presentasjoner fra webinaret:

Se opptak fra webinaret herKontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:

Marius Holm, daglig leder (mobil: 957 21 632)
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri (mobil: 959 05 732)
Kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin (mobil: 971 72 650)