fbpx
15. april 2021

God nyhet for Norges klimamål

Fortum Oslo Varme (FOV) sitt prosjekt for å fjerne CO2-utslippene fra avfallsforbrenningen på anlegget på Klemetsrud i Oslo er videre i konkurransen om å få midler fra EUs innovasjonsfond.

Karbonfangst og -lagring er en klimaløsning som både EU og resten av verden trenger: FNs klimapanel peker på at CCS må bidra med 15 % av de globale klimakuttene om vi skal unngå mer enn 2 grader oppvarming.

– ZERO gratulerer FOV med et viktig skritt på veien til realisering. Dette er dessuten en svært god nyhet for Norges klimamål, sier Camilla Svendsen Skriung, rådgiver CCS i ZERO.

Norge har et bindende utslippsmål med EU til 2030, og er forpliktet til å realisere utslippskutt. Hvis vi skal nå det norske klimamålene for ikke-kvotepliktig sektor trengs det karbonfangst og -lagring, og her er  reduksjon av CO2-utslipp fra avfallsforbrenning sentralt.

Kan bli en viktig døråpner

Med Norges beslutning om investering og bygging av det såkalte «Langskip», som inkluderer sementfabrikken i Brevik og CO2-lageret Northern Lights, etablerer vi den første fullskala verdikjeden for karbonfangst og -lagring fra sement og andre utslippskilder. Utviklingen av denne infrastrukturen vil nemlig gjøre det lettere og billigere å koble på framtidige utslippspunkter i Norge, og åpne dørene for å lagre CO2 fra industri i Europa.

Kun finansieringen som gjenstår

Fangstprosjektet på Klemetsrud er svært modent, og alt ligger til rette for at de blir neste leverandør av CO2 til Northern Lights. Nå er det kun finansieringen som gjenstår.

FAKTA OM EUs INNOVASJONSFOND:

  • 9,3 mrd NOK (1 mrd Euro) til tildeling 
  • FOV søker om 3,8 mrd NOK
  • Det var  311 søknader i 1 runde
  • 70 går videre
  • Svar kommer i Q4 2021

I statsbudsjettet er det satt av midler til dette prosjektet, forutsatt at de skaffer finansiering fra andre kilder i tillegg, som fra EU.

– Det er derfor svært gledelig at FOV har lykkes i å være ett av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste og mer omfattende søknadsrunde, før Europakommisjonens tildeling av midler foretas i fjerde kvartal 2021. ZERO håper selvsagt at FOV lykkes i å få de omsøkte midlene.

Får FOV tildelt midler (3,8 mrd), vil det igjen utløse resten av det de trenger fra Norge (3 mrd). Og da vil de kunne fjerne utslippene fra Oslos største punktutslipp. Avfallsforbrenningen står for ca. 14 prosent av Oslos CO2-utslipp. De vil også bane vei for en nødvendig løsning verden over.

– Men dette bør ikke kun være avhengig av EU-midler. Norge har et eget ansvar for utslippskutt fra avfallsforbrenning, noe som er umulig uten karbonfangst og -lagring. De norske myndighetene må derfor tenke på nytt, dersom Fortum Oslo Varme ikke får støtte fra EU. Uansett vil vi trenge å stable på beina et godt rammeverk for å skape et marked for CCS, legger hun til.

Et viktig steg mot å kutte utslipp

Hvis prosjektet på Klemetsrud og i Brevik realiseres, vil det bidra med en reduksjon av rundt 800.000 tonn CO2. I internasjonal sammenheng er dette en liten reduksjon, men et svært stort steg for håndtering av CO2-utslippene fra både sement og avfall. Utslippene fra sement og avfall er hver estimert til rundt fem prosent av verdens totale klimagassutslipp (IEA, 2018; IPCC, 2014). To prosjekter kan alene bidra til essensiell teknologiutvikling for årlige utslipp av milliarder tonn CO2 verden over.

– Det vil gjøre en stor forskjell, og noen må være først ute og vise at det er mulig, avslutter Skriung.

Les mer her:
Fortum Oslo Varmes hjemmesider
Artikkel i Teknisk ukeblad