fbpx
13. juni 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Grønt skifte til fornybar skipsfart i full gang – 2 nye batteriferger bestilt

Samme dag som regjeringen arrangerte innspillskonferanse om grønne offentlige innkjøp offentliggjorde Fjord 1 byggingen av to nye batteriferger i Norge for strekningen “E39 Anda-Lote”. Fjord 1 vant tidligere i  år anbudet om fergedriften på Anda-Lote sambandet på E39.

Kravet i anbudet fra Statens Vegvesen var at det skulle være en helelektrisk ferge og en som kunne være med strøm og/eller biodrivstoff. Fjord1 offentliggjorde 13. juni at begge fergene blir med helelektrisk drift, men utstyrt med biodieselgeneratorer for fleksibilitet til å kunne operere ferjene som plug-in hybrid på framtidige anbod.

-Vil gi ringvirkninger

– Dette er en svært viktig milepæl for det grønne skifte til en fornybar fergesektor, som tar steget videre fra verdens første batteriferje, Ampere, til full kommersialisering av batteriløsnigner for ferger som, sier  Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. – Dette vil gi store ringvirkninger i hele maritim sektor.

-Norge har definert miljøvennlig skipsfart som et viktig innsatsområde for klima. Satsingen på nullutslipp innen ferjesektoren bidrar med viktig teknologiutvikling for nye klimaløsninger i Norge og globalt.

– Stortingets vedtak om krav til nullutslipp (og lavutslipp) for alle nye fergeanbud viser hvordan miljøkrav i offentlige anskaffelser kan være mer enn bare snakk. Dagens nyhet fra Fjord1 er en solid konkretisering og bidrar til å styrke Norge på veien fra fossil til grønn særstilling.

For flere kommentarer og utdypninger, kontakt Teknologiansvarlig i ZERO, Marius Gjerset, tlf. 92656010 eller Fagsjef Kåre Gunnar Fløystad, tlf. 95180221