fbpx
18. april 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Halvdagsseminar om Norsk produksjon av flytende biodrivstoff den 27.4

Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for norsk skog. Reduksjon i klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med videreutvikling av eksisterende og etablering av ny industri. ZERO er opptatt av å realisere klimaløsninger med utgangspunkt i råstoff fra skogen. 27.4 fra kl 12:45-16:00 arrangerer vi halvdagsseminar og viser fram de mest lovende prosjektene for produksjon av flytende biodrivstoff i Norge.

Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkratzgate 7

Lunsj fra kl 12:00

Program 12:45-16:00

Zero_biodrivstoff_tre

I diskusjonene om skog som råstoff for biodrivstoff er det mange feilaktige oppfatninger. Mens aktørene som arbeider med prosjekter ser på muligheter for å bruke restprodukter fra skogen og til å ta i bruk noen av de millionene m3 tømmer som i dag eksporteres ut av landet, antar andre at det er skurstokken som skal bli til drivstoff. Man lager ikke kjøttdeig av indrefilet, det vil verken være klimamessig eller økonomisk fornuftig. Selv om man klarer å minimere mengden restfraksjoner etter materialproduksjon, vil det være fraksjoner som kan nyttes. Biodrivstoff kan være en slik mulighet. Det er forventet at norsk skog skal være med og bidra til det grønne skiftet. I klimarapporten «203040 –Forretningsmuligheter» pekte en rekke ledende norske næringslivsaktører på bioøkonomi som en av fem viktige muligheter i det grønne skiftet. Innen transportsektoren har nærmere 100 aktører sagt de er klare til å ta i bruk og stille krav om fornybar transport. Sterke aktører som ASKO, Posten, Avinor, Tine, LO og NHO har store forventninger til biodrivstoff fra skog.

På Stortinget er det uttalt at man skal bidra til å gjøre fornybart mer lønnsomt enn fossilt drivstoff. Omsetningspåbud trappes opp. Stortinget har vedtatt at alle nye fergeanbud skal ha null- eller lavutslippsteknologi, – hvor det er presisert at biodrivstoff er det «dårligste» alternativet. Kollektivtransporten skal være fossilfri innen 2025 og det vedtatt å innføre et incentiv for bruk av biodrivstoff i luftfart. Utfasingen av fossilt er en stor jobb, krever tøffe virkemidler og alle fornybare løsninger.

Mange aktører jobber med å realisere prosjekter knyttet til biodrivstoff i Norge. Den 27. april arrangerer ZERO seminar om biodrivstoff, og om initiativene for norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Her har det anledning til å lære mer om bruk og produksjon av ulike typer fornybart drivstoff. I Finland har UPM startet sin fabrikk, og i Sverige er allerede Preem i gang. Begge med utgangspunkt i restprodukter fra papirindustrien. Preem har også sett at med et lønnsomt volumprodukt i bunn kan de utvikle mer høyverdige produktstrømmer.

I Norge bygger Biokraft på Skogn, Silva Green Fuel (Statkraft & Södra) vurderer muligheter på Tofte, Synsel i Grenland og Elkem vil kanskje ende opp med biodrivstoff som et bioprodukt fra sin mulige produksjon på Follum. I tillegg ser Quantafuel og Steeper Energy på mulige lokasjoner. Det blir neppe slik at alle prosjekter vil bli realisert, men slik vil teknologiutvikling ofte være.

Innledere:
Hva skal vi putte på tanken? Status for norsk produksjon av flytende biodrivstoff 

Norsk biodrivstoffindustri – vil politikerne det? v/ Ola Elvestuen, Leder i energi-og miljøkomiteen

Biomassepotensialet i Norge v/Torjus Bolkesjø fra NMBU

Avansert biodrivstoff fra syntesegass og integrert H2BioOil prosess for effektiv biodrivstoffproduksjon v/De Chen fra NTNU

ReShip – Fornybart trebasert biodrivstoff til shipping v/Kai Toven fra PFI

Initiativ for norsk biodrivstoffproduksjon

SynSel v/ Lars F. Askheim

Biokraft  v/Håvard Wollan

Silva Green Fuel v/Rune Gjessing

Quantafuel v/Kjetil Bøhn

EME v/Nicolai Flatner

Elkem v/Alf Tore Haug

Raffinering av fornybart drivstoff v/Mattias Backmark fra Preem

Spørsmål til og svar fra scenen med innlederne

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Fra 09:00-12:00 samme dag og samme sted arrangerer vi forum for fornybar transport som retter søkelyset på biodrivstoff som klimaløsning i for tyngre kjøretøy.