2. oktober 2017

Handelens miljøfond må også bidra til å bli kvitt fossile plastposer

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»9211″ img_size=»full»][vc_column_text]Handelens miljøfond må også bidra til å bli kvitt fossile plastposer

I dag varslet Virke og handelsstanden at de innfører en egen miljøavgift på plastposer. Internasjonalt er spredning av plast i naturen et enormt problem. Et annet underliggende problem som også må adresseres er at den lages av olje.

– Miljøstiftelsen ZERO er glad for dette initiativet fra handelsstanden. Det vil gi ny giv for å redusere bruken av plast. Virke sier at avgiften også skal fremme mer miljøvennlige plastposer. Det er bra, for det er viktig å motivere til bruk av fornybare råstoff i plastposer. Det største miljøproblemet med plastposer i Norge er at de er lagd av fossil plast og står for store klimagassutslipp, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Bakgrunn
Fossil plast står globalt for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikk. Plast laget av fornybart og resirkulert råstoff finnes for mange plasttyper, men brukes i lite grad siden det er noe dyrere enn fossil plast og det er ingen avgift på bruk av fossilt råstoff eller politiske virkemidler som får til omlegging til fossilfri plast.

Det brukes ca 16.000 tonn plast til bæreposer i Norge. Lagd av fossil plast tilsvarer det ca. 80.000 tonn CO2 – tilsvarende utslippene fra ca 40.000 nye biler.

Plastposer lages av en type plast hvor det finnes fullgode alternativer til plast laget av olje. Det finnes både resirkulert og fornybar PE-plast løsninger med eksakt samme egenskaper som den fossile plasten som brukes nå. Noen dagligvarekjeder bruker opp til ca 50% resirkulert plast i sine poser. Man skal ikke lenger enn til dagligvarebransjen i Sverige for å se eksempler på mange dagligvarekjeder som har tatt i bruk plastposer laget av planter i helt fossilfri plast i stort volum, som har vært i bruk i flere år (siden 2012)[1].

Det er veldig bra og viser at skifte fra fossil til resirkulert og fornybar plast kan gjøres raskt. Det nye miljøfondet må utformes slik at det blir full omlegging til fossilfri plast, slik Virke omtalte som mulig da de la fram forslaget til miljøfondet i mars[2]. Dette er et helt sentralt miljøtiltak som dette nye miljøfondet kan få til allerede ila første året i 2018. I tillegg til andre langsiktige viktige oppgaver på innovasjon og plastopprydding.

Mer om det nye fondet[3]

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke er nå enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at handelen selv tar ansvar for å rydde opp, idet det legges på 50 øre per plastpose som uavkortet vil gå til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken. Arbeidet med å få det på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.

[1] https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Norrbotten/Nyhetsarkiv/Coop-forst-att-sluta-salja-plastkassar-av-ny-oljebaserad-ravara/http://www.axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Antligen-finns-Sveriges-forsta-miljoplastkasse-i-butik/

[2]https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/virke-jobber-for-alternativ-til-statlig-poseavgift/

[3] http://www.mynewsdesk.com/no/grontpunkt/pressreleases/naeringslivet-tar-selv-ansvar-for-plastbaereposene-2185990

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]