fbpx
26. januar 2023

Ny ZERO-rapport: Hele bilen må til null

Samtidig som transportsektoren elektrifiseres, må det bygges en ren verdikjede for batterier og utslippskutt i produksjonen av el-kjøretøy. Sporbarhet og åpenhet må på plass i det som i dag er en uoversiktlig verdikjede, viser ZERO-rapport. 

ZERO-rapporten Hele bilen til null ble lansert på et frokostmøte i Oslo 26. januar. Prosjektet ble startet i fjor med mål om å bidra til å styrke sporbarhet og kutte utslipp knyttet til produksjonen av elektriske kjøretøy. 

‒ Elektrifiseringen av transportsektoren er ekstremt viktig for å kutte utslipp. Heldigvis har vi i Norge kommet langt. Nå kommer også EU, USA og Kina etter. Rapporten viser hvordan elektrifiseringen skyter fart i store deler av verden, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i ZERO. 

El-kjøretøy er utslippsfrie i bruk, men ikke i produksjon. Her er utslippene høyere enn for fossile kjøretøy, hovedsakelig på grunn av store utslipp knyttet til batteriproduksjon. 

– Det trengs utslippskutt i alle ledd av produksjonen og verdikjeden til utslippsfrie kjøretøy. Her har det vært for lite kunnskap og åpenhet. Det har vært overraskende vanskelig å finne utslippstall fra bilproduksjonen, særlig fordelt på materialgrupper og hvor utslippene kommer fra, sier Kilen Rørholt.

Mangler informasjon og data

Den største utfordringen for innkjøpere i dag er mangel på informasjon og sammenlignbare data, viser ZEROs rapport. Verken enkeltpersoner eller store innkjøpere kan i dag sikkert velge kjøretøyet med lavest utslipp.

‒ Skal vi klare å kutte utslippene fra produksjonen, trengs sporbarhet og felles standarder for beregning av utslipp i verdikjeden for alle materialene i kjøretøyet. Når EUs batteriforordning trer i kraft neste år, kan bare batterier med erklæring om karbonfotavtrykk komme på markedet. Det vil gjøre det enklere å stille utslippskrav til bilproduksjonen, påpeker Kilen Rørholt. 

Dette vil igjen gi muligheter for europeisk, nordisk og norsk batteriindustri, som kan få store fordeler ved å bygge opp en næring med bærekraftige verdikjeder og verdige arbeidsforhold. 

Batteriindustrien viktig

Det er viktig at utviklingen i batteriindustrien skjer parallelt med elektrifiseringen, så det ikke blir en stopper for den. Her må det arbeides målrettet og raskt.  

‒ Batteriindustrien må vokse helt enormt fram mot 2030-2050. Å bygge opp en bærekraftig verdikjede blir avgjørende for å sikre at utslippskutt i transportsektoren ikke fører med seg større utslipp, og miljø- og menneskerettighetsproblemer i andre sektorer, sier Kilen Rørholt.

‒ For å få til utslippskutt langs hele verdikjeden for bilproduksjon kreves det innsats både fra myndighetene, innkjøpere, bilimportører og bilfabrikanter. Bare slik kan vi få hele bilen til null, understreker hun. 

Les hele rapporten her.

Kontaktpersoner hos Miljøstiftelsen ZERO:
Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport (mobil: 977 27 115)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)