fbpx
16. desember 2019

Høydepunktene fra Miljøhovedstadsåret

Vi har samlet høydepunktene fra vårt samarbeid med Oslo i Miljøhovedstadsåret 2019.

Foto: Oslo Miljøhovedstad

Januar

Landstrøm for danskebåtene på Vippetangen ble åpnet: – Jeg vil gratulere Oslo Havn og Stena Line med denne milepælen på veien mot nullutslipp. Landstrømanlegg er grunnleggende infrastruktur for lavutslippssamfunnet, og fremover må det bygges ut langs hele kysten – fra Oslo til Hammerfest, sa Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, etter åpningen.
Les mer

Mars

Foto: Alexandra Bråten\Oslo Rådhus

Solceller på taket på Rådhuset: På taket mellom de to tårnene til Oslo Rådhus skal det installeres solcellepaneler som skal produsere omlag 100.000 kWh strøm i året. Alle nye kommunale bygg oppføres som hovedregel som plusshus – bygninger som produserer mer energi enn de bruker.

ZERO har vært en ivrig pådriver for at Oslo kommune skal sette plusshus som hovedstandard for alle nye byggeprosjekter, og øke produksjonen av fornybar lokalprodusert solstrøm i Oslo.
Les mer

April

Frokostseminar om grønn bytransport: ZERO arrangerte frokostseminar på Kulturhuset i forbindelse med besøk fra utenlandske samarbeidspartnere – om hvordan Oslo kan bli en utslippsfri by i 2030 og elektrifisere all bytransport – varebiler, lastebiler, busser, ferger og anleggsmaskiner.
Se foredrag og bilder her

Electric Tour for utenlandske gjester: I starten av april var ZERO vertsskap for et partnermøte i EU-prosjektet Baltic Sea Region Electric. 40 deltakere fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia, Danmark, Finland og Sverige kom for å oppleve elektriske Oslo. Sammen med Miljøhovedstaden tok ZERO gjestene med på en Electric Tour of Oslo.
Les mer, og se video og bilder

Mai

Fagansvarlig for transport i ZERO, Christine Holtan Bøgh

Logistikkselskapet DB Schenker åpnet «Oslo City Hub» på Filipstad:
Målet er at all varedistribusjon fra terminalen skal være utslippsfri innen utgangen av 2020.

Bygget ved logistikkterminalen på Fillipstadkaia er på rundt 460 kvadratmeter, består av containere og er tilrettelagt for effektiv varehåndtering. Allerede fra oppstarten skal den levere 80 prosent utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3 i hovedstaden.
Les mer og se video her

Utslippsfrie øybåter: Anbudet på øybåtene i indre Oslo ble (endelig!) utlyst med krav til nullutslipp for ordinær drift (95 %) fra oppstart av ny kontrakt fra november 2021.

Første elektriske regionsbusser i Europa: Det første anbudet til Ruter med krav om elektriske busser ble inngått i mai for Oslo Vest, Asker og Bærum. Alle bussene i Oslo Vest blir elektriske, og de aller første elektriske regionsbussene i Europa kommer i Asker med oppstart i 2020.

August

Nordens største flåte av utslippsfri busser satt i drift: Oslo og Akershus satte i drift Nordens største elbussflåte med 115 batterielektriske busser i løpet av sommeren og tidlig høst i år. De elektriske bussene utgjør nå ca ti prosent av bussflåten og reduserer CO2-utslippene med 5500 tonn i året.

Det store teknologiskiftet til utslippsfrie busser som skjer nå er en veldig viktig milepæl for klimapolitikken, som ZERO har jobbet mye med å få til. Det viser vei for utslippsfrie løsninger for alle tunge kjøretøy, med elektriske lastebiler som neste.
Les mer

Nordisk konferanse om utslippsfrie busser i Mobilitetsuka: I samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, Ruter og Nordisk Energiforskning arrangerte ZERO den største nordiske konferansen hittil om utslippsfrie busser, 28. – 29. august, under mobilitetsuka i Oslo.
Se foredrag og bilder her

September

4. september ble den aller første elektriske Nesoddfergen, Kongen, bygd om til utslippsfri drift i Oslofjorden: – Endelig har vi fått kastet ut det fossile drivstoffet og fått den første utslippsfrie Nesoddfergen, sa Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Ladeinfrastruktur for alle Nesoddbåtene og Øyfergene er blitt bygd på Rådhuskaia. Dette markerer et viktig bidrag til målet om en utslippsfri Oslo Havn.

Oktober

Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport i ZERO

ZERO var med Oslos finansbyråd Robert Steen til verdens første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate, for å lansere byrådens nye standard for klimakrav for alle bygge- og anleggsplasser i kommunal regi i Oslo.
Se video fra anleggsplassen

Marius Gjerset i ZERO under GreenPort-konferansen

GreenPort-konferansen 16. – 18. oktober samlet 150 sentrale aktører fra havnevesen, transportører og shipping for å diskutere og lære om hvordan man kan kutte utslipp fra godstransport til havs. Marius Gjerset fra ZERO ledet konferanseprogrammet og debatten om utslippsfrie havnebyer og logistikkløsninger.

Oslo Havn og ZERO inngikk i 2019 et samarbeid for å jobbe for at havnen, og godstransporten som går gjennom, blir utslippsfri.

November

Zerokonferansen 2019: Byrådsleder Raymond Johansen, miljøbyråd Lan Marie Berg og Simon Hansen, regiondirektør i C40, åpnet Zerokonferansen ved å vise hvordan Oslo har brukt sin status som Europas Miljøhovedstad til å fremme klimaløsninger i Oslo, Europa og verden.
Se intervju her

Med verdens første utslippsfrie anleggsplass gikk Oslo kommune til topps i “Årets lokale klimatiltak 2019”.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på scenen under Zerokonferansen

50 bedrifter tok Miljøhovedstadens utfordringer: ZERO samarbeidet med Oslo Business Region om å utfordre næringslivet til kutte sine utslipp gjennom å ta Miljøhovedstadens fire utfordringer. Mange bedrifter skal nå blant annet etterspørre og jobbe for utslippsfrie transporttjenester.

Første elektriske lastebiler bestilt på Zerokonferansen: Under konferansen ble det signert kontrakt på levering av de første elektriske lastebilene fra Volvo til DB Schenker.
Les mer her

Desember

Krav til utslippsfri varelevering i Oslo kommune: Ett eksempel i 2019 på at krav i anskaffelsene fra Oslo kommune gir omlegging til utslippsfri varetransporten er Maske, som vant kontrakten for levering av renholds-, papir-, og engangsprodukter til Oslo kommune.

Ni av Maskes ti varebiler, som skal kjøre varene rundt til blant annet kontorer, skoler og barnehager, er elektriske. Den tiende er en lastebil som går på biodiesel. Slik bruker Oslo kommune sin innkjøpsmakt til å lokke fram et grønt skifte i bransjen.
Les mer her