fbpx
29. januar 2021

Hva er systemsmart energibruk?

Gjennom et nytt prosjekt ønsker vi å finne ut av hvordan energibruken kan organiseres for å sikre et stabilt og bærekraftig energisystem. Målet er å få med en bred energibransje, store energibrukere, teknologiselskaper med flere til å samarbeide om løsninger. Prosjektet er i oppstartsfasen, og vi vil med dette invitere flere til å delta.

Vi står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses. Alt fra motorsager, via biler, busser og lastebiler, til cruisebåter skal over på strøm, og vi skal bygge ny industri basert på fornybar energi. Da trenger vi mer energi over tid, og mer effekt når for eksempel kjøretøy skal lades raskt.

Dette setter energisystemet vårt på prøve. Samtidig ønsker vi ikke å bygge mer kraftledninger og fornybar energi enn nødvendig, fordi det er dyrt, plasskrevende og ofte konfliktfylt. Derfor må vi bruke energiressursene våre smartere.

I dette prosjektet skal vi se på hvilke løsninger vi har, og hvordan de kan spille sammen for å løse utfordringene. Hvordan kan energistrømmer som fjernvarme, spillvarme, og sesonglagret varme/kulde bidra til å avlaste strømnettet? Hvordan kan vi styre forbruket til folk flest, næringsliv og industri, slik at vi frigjør kraft gjennom fleksibelt forbruk? Hvilke energieffektiviseringsløsninger trenger vi?

Interessert i å delta i prosjektet? Ta kontakt med vår fagansvarlige for energi, Jon Evang, for mer informasjon.