fbpx
27. september 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

HVORFOR ER DET INGEN SUPERKJENDISER PÅ ZEROKONFERANSEN?  

– Fordi klimasaken er viktigst for oss!

Hele Norge har Obama-feber om dagen. Men til tross for Obamas klimaengasjement er det vi sitter igjen med fra besøket at «Obama liker Norge», og at «billettene var veldig dyre». Og vi i ZERO har selvsagt fått spørsmålet noen ganger: Hvorfor har ikke dere flere superkjendiser på programmet?

Svaret på det er ganske enkelt:

For noen år siden tok vi et valg for Zerokonferansen. Vi erfarte at bruken avkjendiser tok fokus bort fra det som er viktigst for oss. De kostet mye penger. Og fra deltakerne – dere! – var tilbakemeldingene klare: vi vil først og fremst ha faglig sterkt innhold.

Noe av det viktigste som skiller Zerokonferansen fra mange andre konferanser er målet:

Zerokonferansen er et verktøy for å løse klimaproblemet.

Vi i ZERO lager konferanse for å få gjennomslag for klimasaken, både politisk, i næringslivet og i offentlig sektor. Vi vil informere, inspirere og skape møteplasser på tvers der dere kan knytte nye kontakter som skaper nye løsninger. Vi vet at vi kan løse klimaproblemet, men da må vi stå på og vi må jobbe sammen. Derfor lager vi konferanse. 

Men så er selvsagt spørsmålet: 
Hvordan gjør vi dette på best mulig måte? 

Zerokonferansen har holdt på i tolv år, og har gjennom årene opplevd en rekke oppturer og nedturer; vi har vokst, utviklet oss og lært utrolig mye. En av de viktigste erfaringene er: Det som får best tilbakemeldinger fra dere, som deltar på konferansen, er de faglig sterke innlederne, sesjonene som går mer i dybden og at vi skaper gode møteplasser gjennom workshoper og mindre arrangementer. Når det kommer til stykket er ikke kjendisene så viktige. 

Og dette vet vi, for gjennom årene har vi også hatt internasjonale kjendiser på vår scene (Arnold Schwarzenegger, Kofi Annan, Chelsea Clinton og  Bob Geldof). Samtidig har vi fått tilbakemelding om at dette ikke er avgjørende for dere som kommer på konferansen, verken når dere skal melde dere på, eller i tilbakemeldingene etter konferansen.

For oss er det viktig å vise frem nye innledere, som kan gi deg helt ny lærdom eller inspirasjon. Som skiller seg ut –  ikke nødvendigvis ved å være kjente i seg selv – men i kraft av å ha noe nytt å komme med når de står på scenen. Da opplever vi også at selv om kanskje medieoppslagene er færre, så gjør de en større forskjell for klimasaken.

Vi håper du vil kommer på Zerokonferansen også i år. Det blir ingen Obama, men veldig mye annet å glede seg til!