fbpx
1. november 2020

Hydrogenferge over Vestfjorden: Viktig gjennombrudd for utslippsfri sjøtransport

Hydrogenferger over Vestfjorden er et svært viktig gjennombrudd for hydrogen som drivstoff for det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri sjøfart, sier ZERO-leder Marius Holm om dagens klimanyhet fra regjeringen.

Illustrasjon: Norled

Lørdag kunngjorde statsminister Erna Solberg at fergesambandet på Vestfjorden skal bli utslippsfritt ved bruk av hydrogen som drivstoff fra 2024. 

– Dette er et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Det er nå avgjørende at myndighetene legger til rette for at det skal kunne lønne seg å velge fornybare og utslippsfri løsninger for både gods- og passasjertransport. Da trengs støtte fra Enova til realisering av storskala hydrogenproduksjon, og rammebetingelser som gjør at merkostnadene i en startfase blir dekket, sier Holm.   

– Det regner vi med at regjeringen og olje- og energiminister Tina Bru vil levere med et godt veikart for hydrogensatsing. Det må ha konkrete tiltak nå for å få fortgang på hydrogen på flere områder, som godskip, Kystruten, og supplyskipene i tillegg til i industri og landtransport, påpeker han.

Grønne arbeidsplasser

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i ZERO har fulgt utviklingen av nullutslippsløsninger i maritim sektor en årrekke. Han gleder seg stort over beslutningen om hydrogenferger på Vestfjorden. 

– Klimagassutslippene fra all sjøfarten skal halveres innen 2030, og det trengs nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. Elektrifisering ved bruk av batterier er godt i gang og er en viktig løsning for nullutslipp for korte avstander, men for langdistanse trengs hydrogen for å få til utslippsfri løsninger, sier Gjerset.

Den første hydrogenfergen er under bygging av Westcon i Ølen nå og settes i drift i Rogaland til neste år. Et nytt anbud nå med god konkurranse om å levere de første langdistansefergene på hydrogen, er et viktig steg videre fra pilot til storskala på det lengste fergesambandene. 

– Dette er også et godt bidrag til at norsk maritim leverandørindustri skal fortsette å beholde ledertrøya i det voksende globale markedet for utslippsfri maritime løsninger. Storsatsing på grønn skipsfart er et viktig tiltak for å sikre grønne arbeidsplasser i en industri som er hardt rammet av koronakrisen, sier Gjerset. 

Miljøkrav skaper klimaløsninger

Han påpeker at den positive utviklingen i maritim sektor er et bevis på hvordan miljøkrav i offentlige anskaffelser er med på å drive frem klimaløsninger. 

– Stortinget vedtok i 2014 at det skal være krav til nullutslipp i alle nye fergeanbud. Dette har drevet fram et teknologiskifte i hele fergesektoren, med utvikling av nye, gode løsninger fra mange aktører. Gjennomføringen av dette vedtaket har vært en av de aller største suksessene i norsk klimapolitikk, fastslår Gjerset.

Kontaktpersoner i ZERO: 

Marius Holm, daglig leder (mobil: 957 21 632)
Marius Gjerset, teknologiansvarlig (mobil: 926 56 010)