fbpx
11. november 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

I dag spretter vi 50 millioner fornybare korker for TINE!

Dagen før Zerokonferansen 2014 går av stabelen, tappes de første melkekartongene fra TINE med korker av fornybar plast.

Bergen og Kristiansand først ut

Startskuddet for den økte satsingen på fornybar bioplast hos TINE går i dag. Alle de store melke- og juicekartongene fra meieriene i Bergen og Kristiansand legger nå om til bioplastkorker. I første omgang er det ca. 50 millioner 1,75 liters-kartonger som får biokork fra TINE’s samarbeidspartner Tetra Pak.

Se pressemeldingen fra Tine her. 

– TINE har som mål å kutte utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2020. Å ta i bruk klimavennlig og fornybar emballasje er en viktig del av vårt miljøarbeid. Forbrukerne er opptatt av at emballasjen gjør jobben sin og i tillegg er miljøvennlig, sier leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.

Økende interesse for fornybar plast

For å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, tilsammen omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken i verden. Omlegging fra fossil til fornybar plast er et viktig klimatiltak og en viktig del av det grønne skiftet til fornybare materialer

Interessen for fornybar plast er stor og økende. ZERO har satt økt fart i dette arbeidet for å få til grønt skiftet i plastbransjen. Forum for fornybar plast, som vi har startet, har fått med mange aktører fra ulike bransjer for øke kunnskapen om og få til økt omlegging til fornybar plast. [link til blogg om Forum for Fornybar plast]

I april annonserte Arla i Sverige en stor omlegging til biokork på melkekartongene og vi utfordret da TINE til å gjøre det samme og fikk raskt positiv respons:

@TINE_SA følger på? @arlasverige Storsatser på #fornybar plast.1 mill. korker/dag fossil plast byttes ut. #bioplast http://nyheter.arla.se/2014/04/30/arla-storsatsar-pa-fornybara-korkar-1-miljon-korkar-om-dagen-byts-ut-ska-ocksa-fa-fler-valja-eko/

@mariusgjerset Vi i TINE jobber med en utvidelse av satsing på #bioplast. Ikke umulig at det dukker opp på andre produkter :o) @arlasverige

– Det er veldig bra at TINE har tatt utfordringen fra ZERO, og tar et steg videre i omleggingen bort fra fossilt og over til fornybar plast, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

TetraPak har nylig lansert at 100 % fornybar drikkekartong er klart for levering fra tidlig i 2015 . Vi ser fram til veien videre for TINE på vei mot 100 % fornybar emballasje, og vi utfordrer andre aktører til å følge etter.

Grønt skift i statsbudsjettet?

Det er i dag ingen politiske virkemidler for å stimulere til endring fra fossil til fornybar plast (og andre materialer). Vi håper Stortinget nå gjør sin del for å få fart i det grønne skiftet for å gjøre de mest miljøvennlige plastløsningene mest lønnsomme, avslutter Marius Gjerset i ZERO.