fbpx
14. september 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Ingvild Kilen Rørholt er ny fagansvarlig for transport i ZERO

– Jeg vil si jeg er lidenskapelig opptatt av å finne utslippsfrie løsninger til lands, til vanns og i luften. I tillegg brenner jeg for å få på plass fornybare og utslippsfrie løsninger for asfalten og resten av veibyggingen.

– Ingvild har bred erfaring fra ZERO, og vi er veldig glade for at hun nå skal lede transportarbeidet vårt. Med Ingvild i førersetet vil ZERO fortsette å være en konstruktiv og utålmodig pådriver for den store omstillingen vi skal gjennom i transportsektoren, sier Stig Schjølset, fagsjef i ZERO.

Ingvild Kilen Rørholt begynte i ZERO i 2010, og startet i sin tid med å få kommuner til å ta i bruk elbiler. De siste 10 årene har hun fulgt den massive endringen innen nullutslippsløsninger på transportfeltet tett. 

– Vi er kommet langt på elbil i personbilmarkedet, gått foran innen utvikling og bruk av utslippsfrie ferger, og virkelig fått fart på utrullingen av utslippsfrie busser. Men vi har fortsatt en vei å gå: det er store utslipp fra transporten, og elektrifiseringen har ikke kommet like langt innen varetransport, luftfart, anleggsmaskiner og båter, sier Kilen Rørholt. – For Norge utgjør transportutslippene 1/3 av de totale utslippene. Hvis vi skal nå målet om å halvere utslippene fra transport innen 2030, sier det seg selv at vi må se et massivt skifte til elektrifisering og fornybart drivstoff i alle deler av sektoren. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med aktørene i transportsektoren og politikerne for å få dette til.

Som rådgiver på transport har Ingvild Kilen Rørholt lang og variert bakgrunn. Hun har jobbet både med elbiler i offentlige anbud, og ledet tungtransportprosjektet som ble startet opp for 6 år siden. Hun har også jobbet med luftfart og fossilfrie anleggsplasser.

– Noen av de viktige tingene vi nå må jobbe for å få på plass, er god lade- og fylleinfrastruktur for alle tyngre kjøretøy, forutsigbare bruksfordeler for lastebiler som går på strøm og biogass, samt et permanent test- og innovasjonssenter for utslippsfriluftfart. Det  blir avgjørende at det offentlige stiller utslippskrav for alle anbud innen transport, anlegg og kjøretøy, og offentlige anbud som trenger frakt, avslutter hun.