fbpx
7. april 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Jobber for økning i støtten til klimateknologi

Norsk klimapolitikk bør skape endringer på de arenaene der vi virkelig kan gjøre en forskjell, der det vi gjør har effekt utenfor landets grenser. Et av disse områdene er prosessindustrien.

Felles for de store klimatiltakene i prosessindustrien er at de krever teknologiutvikling, utprøving og til syvende og sist store investeringer.

ZERO arbeider for en klimapolitikk som
-gir rom for teknologiutvikling og som
-gir forutsigbarhet for investeringer

Derfor var ZERO en sterk pådriver for at klimafondet

I et representantforslag fra Høyre, Venstre og KrF i mai i fjor om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser forslo trekløveret blant annet at regjeringen legger til grunn en årlig avkastning fra fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging på 4 prosent.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2012-2013/dok8-201213-132/#a1

Dette er gjentatt både i samarbeidsavtalen mellom V, KrF, Høyre og Frp (http://www.venstre.no/artikkel/51843/) og i regjeringsplattformen http://www.regjeringen.no/pages/38500565/plattform.pdf