Skal vi lykkes med å kutte utslippene fra industrien må verden realisere karbonfangst- og lagring så raskt som mulig.

Industrisektoren står for de største utslippene globalt, og vi ligger bak skjema med løsninger. Investering i infrastruktur for karbonhåndtering er en investering i grunnleggende samfunnsinfrastruktur.

Senest i revidert nasjonalbudsjett for 2018 må Regjeringen derfor bevilge tilstrekkelige midler til å videreføre utredningen av de tre norske prosjektene på Yara, Norcem og Klemetsrud.

I dette notatet kan du lese mer om betydningen av karbonfangst og -lagring.