fbpx
10. september 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

«-Klima, bistand og næringsutvikling må sees i sammenheng.»

IMG_0471

ZEROs frokostseminar om næringsutvikling og fornybar industri i Sør samlet en rekke sentrale aktører på temaet.
Hvordan får vi sparepengene våre til å jobbe for et bedre klima, og for sikker energitilgang i Sør? Det var spørsmålet på Zerofrokost om klima, bistand og næringsutvikling på MESH 10. september, med stortingsrepresentant Tina Bru (H), Kjell Roland (Norfund), Ivar Slengesol (Eksportkreditt), Ryan Anderson (Multiconsult) og Terje Osmundsen fra Scatec Solar.
Bru mener at i stedet for å følge ZEROs forslag, om et nytt investeringsregime for fornybar energi i Sør, så bør de eksisterende kanalene for bistand og næringsutvikling som Norfund få utvidet mandat til å også investere i infrastruktur:
– Finansdepartementet er ikke en lett organisasjon å snu i såpass omfattende spørsmål som infrastrukturinvesteringer fra SPU. Da er det bedre å bruke de instansene som allerede er der, og heller gi dem et større mandat, sa Bru. Hun mener Regjeringen har sendt sterke signaler om at klima, bistand og næringsutvikling skal sees i sammenheng

IMG_0451

Kjell Roland fra Norfund er enig, og mener behovet for infrastrukturinvesteringer, spesielt i Afrika, er skrikende:
– De siste to tiårene har vært to tapte tiår, der elektrisitet per capita har gått ned. Kull er nå ryggraden i elektrisitetssystemet over det meste av Afrika. Vi er nødt til å gå inn med infrastrukturinvesteringer for å sikre ren energi i Afrika, sier Roland.
En viktig utfordring norske tilbydere av fornybar står overfor er høye norske kostnader.
– Vi fikk 150 søknader om eksportfinansiering for fornybarutbygginger fra norske tilbydere i 2012 og 2013. Bare to av prosjektene har til nå fått lån – den viktigste årsaken til den lave uttellingen er at den norske eksportøren tapte anbudet, sier Ivar Slengesol  i Eksportkreditt.
Terje Osmundsen i Scatec Solar har svært mye erfaring med utbygging av solcelleanlegg i Afrika, og anbefalte blant annet Regjeringen å utvide GIEKs muligheter til å gi garantier til fornybarprosjekter internasjonalt, å gi mulighet for Norfund/Norad til å bidra med ansvarlige lån til fornybarprosjekter i u-land, begrenset oppad til 30 % av totalinvesteringen.

IMG_0496