fbpx
2. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Klimaendringene er grunnleggende urettferdige

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO

Klimaendringene er sosialt urettferdige. Det er de fattige som rammest først og hardest. Ikke av at det føres en offensiv klimapolitikk, men av varmere, våtere og mer ekstremt klima. Allerede nå er flere mennesker på flukt på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer enn på grunn av krig og konflikt. De som flykter har alltid hatt lavt forbruk, lav levestandard og knapt råd til fossil energi. Men er vi smarte kan vi bidra til løsninger.

Klimaendringene er geografisk urettferdige. Mennesker som lever av og med naturen, nær kystområder og ørkener vil være de som rammes hardest. De siste somrene har vist hvor sårbart landbruket er for tørke og flom. Selv om snittet sikkert kunne vært greit, hjelper det lite når rundballene dine flyter avgårde eller når det på stykket du sådde i mai knapt har vokst annet enn ugras til juli.

Klimaendringene skaper urettferdighet mellom generasjoner. Vi har allerede fått 1 grads oppvarming og konsekvensene strekker seg vidt. For framtidas generasjoner blir endringene større. Det er en framtid vi ikke ønsker selv, og heller ikke for barn eller barnebarn.  Det er gode grunner til at titusenvis av ungdommer har gått i tog, streiket og demonstrert for mer klimahandling.

For å bekjempe forskjeller og ulikhet trenger vi tiltak som løser problemet og skaper muligheter for nye grønne arbeidsplasser. Omstilling og endring er krevende. Noen vil dra fordeler av ny teknologi, andre vil ikke ha muligheten. Næringsliv over hele landet ser og opplever store muligheter når det blir behov for produkter som reduserer eller er produsert med lave utslipp. Samtidig går ansatte og aktører innen olje, gass og kull inn i en tid hvor framtidsutsiktene blir mer usikre. Heldigvis vil kunnskapen folk fra næringene besitter være en ressurs om vi tørr satse på nye muligheter.

Mange klimaløsninger gjør hverdagen til folk flest bedre, og har positive helseeffekter, gir bedre privatøkonomi og reduserer globale klimautslipp. I tillegg har Norge alle muligheter til å gjøre næringsvirksomhet av klimaløsninger verden trenger. Det finnes løsninger som øker verdien av fornybare ressurser fra jord, skog og hav. Og det finnes løsninger som gir nye grønne arbeidsplasser over hele landet. Dessverre er mange av løsningene ikke godt nok kjent, hverken blant folk, politikere eller andre som setter dagsorden.

Å fly utslippsfritt i Nord-Norge kan innen få år bli en realitet og gi bedre, billigere og mer miljøvennlig mobilitet. Å ha energieffektive bygg bidrar godt til lavere strømregning, og utslippene med spredt bosetting forsvinner i stor grad med overgang til elbiler. Dessverre har også mange nye løsninger en inngangsbillett som kan bli for dyr eller løsningene er ikke ferdig utviklet til å dekke ethvert behov.

Politikere i alle partier, næringsliv, forvaltning og miljøorganisasjoner har derfor en jobb å gjøre med få fram løsningene vi trenger. Målet må være at vi i Norge får en grønn omstilling som gir grunnlag for verdiskaping og jobbsikkerhet her hjemme, samtidig som vi løfter frem løsninger verden trenger og forhindrer katastrofale klimaendringer for de fattigste. Klimapolitikken kan ikke løse alle urettferdighet i verden, men uten den blir verden mer urettferdig. Så er det et felles ansvar å gjennomføre omstilling på en måte som både reduserer utslipp og gir folk bedre liv.