18. mars 2014

Klimaråd til Listhaug

Landbruket er kilden til en stor del av de norske klimagassutslippene, men kan også være en del av klimaløsningen. Når regjeringen inviterer til «Klimadugnad» og til innspill fra miljøorganisasjonene bør begge problemstillingene være sentrale. Vårt første innspill til Landbruks- og Matministeren vil derfor være å sørge for at regjeringens biogasstrategi blir lagt fram, – og fulgt opp.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hjemme på foreldrenes gård, Lindseth gård. Foto: Olav Skjegstad/Romsdals Budstikke
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hjemme på foreldrenes gård, Lindseth gård. Foto: Olav Skjegstad/Romsdals Budstikke
Biogass kan bidra

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel kan bidra til å redusere utslippet av den svært aggressive klimagassen metan og samtidig gi fornybar energi som kan erstatte fossil energibruk. Jordbrukets utslipp er i stor grad knyttet til produktivitet og er krevende å redusere uten at det går utover mengden eller typen mat vi produserer.

Biogass fra husdyrgjødsel er et av de mest effektive klimatiltakene som kan gjennomføres i jordbrukssektoren uten konsekvenser for produktiviteten, og er et åpenbart sted å starte om man ønsker et mer klimavennlig jordbruk. Skal vi få til en satsning her må vi ha bedre og mer langsiktige rammevilkår på plass. Den forrige regjeringen vedtok en egen støtteordning for å stimulere til økt bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg. Men selv nå, over ett år etter at pengene har blitt bevilget, eksisterer den kun på papiret. Retningslinjene for støtteordningen er ennå ikke kommet. Ingen har derfor mottatt noen penger, og ordningen har ikke utløst noe aktivitet. Flere biogassprosjekter rundt om i landet venter på en avklaring rundt denne ordningen.

Mange muligheter

Utfordringene med landbrukets klimaregnskap er der, men i en fossilfri vei fra jord til bord ligger det også mange muligheter for bedre inntektsmuligheter og reduserte kostnader. På regjeringens egen klimadag, «Klimadugnad», satte nylig statsråd Sylvi Listhaug fokus på noen av disse mulighetene. Ved å erstatte fossil energi med biomasse både til bioenergi og som råstoff i industrien kan vi kutte oljeforbruket, klimagassutslippene, skape arbeidsplasser og øke konkurransekraften til fastlands-Norge. Det er viktig at statsråden fortsetter dette arbeidet. Biogass fra norsk husdyrgjødsel er et bra sted å starte. Men her er det helt klart at også flere departementet må på banen. Den lenge etterlyste nasjonale strategien for satsning på biogass spenner mellom flere departementer og ligger for tiden hos Klima- og miljødepartementet.

Miljøstiftelsen ZERO jobber for å redusere utslipp i alle sektorer. For en næring basert på fotosyntesen vil dette ha mange muligheter. Mulighetene er likevel ikke en unnskyldning for å ikke gjøre en jobb selv. Den fossilfrie veien fra jord til bord er mulig, – og landbruket burde være første næring til å erstatte alt fossilt med fornybart.

 

Johannes Fjell Hojem

Rådgiver fornybar energi og landbruk

ZERO

 

Kåre Gunnar Fløystad

Rådgiver transport og biomasse

ZERO